دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی خمین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11881 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11882 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون هردو 12 فاقد خوابگاه
11883 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11884 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12664 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین - فاقد خوابگاه
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27098 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15 فاقد خوابگاه