دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی ساوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11889 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 15
11890 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11891 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری با آزمون هردو 30
11892 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11893 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11894 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11895 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری با آزمون هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27100 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20