دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11899 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11900 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری با آزمون هردو 44
11901 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11902 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11903 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری با آزمون هردو 25
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27102 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20