دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی شوشتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11904 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11905 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11906 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون هردو 22
11907 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون هردو 22
11908 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه با آزمون هردو 20
11909 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی با آزمون زن 20
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27103 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20