دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی مراغه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11919 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون هردو 25
11920 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11921 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 38
11922 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 36 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشکده و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی براساس تفاهمنامـههـای موضـوع بخشـنامه شـماره
11923 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11924 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 8
11925 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 8
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27105 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30