دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11926 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 25
11927 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11928 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 30
11929 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 10
11930 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11931 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11932 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری با آزمون هردو 25
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27106 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30