دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی گراش

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11910 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس اتاق عمل با آزمون هردو 10
11911 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری با آزمون هردو 30
11912 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 17
11913 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری با آزمون هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27104 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12