دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10833 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10834 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10835 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10836 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10837 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10838 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10839 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10840 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10841 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10842 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10843 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10844 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20