دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه اراک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه اراک دانشگاه اراک دانشگاه اراک 1) اين دانشگاه به علت محدوديت هاي موجود، هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانه با اولويت اسكان داده مي شوند و دانشجويان شبانه مي توانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند 2) نشاني: اراك، خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10003 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 60
10004 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 60
10005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون هردو 60
10006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
22557 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22558 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 11
22559 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 48
10007 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
10008 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 10
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 2
10009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10010 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10011 روزانه دانشگاه اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10012 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10013 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 22 -