دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه اردکان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي باشد. 2) اسكان خواهران دانشجو صرفا در خوابگاه هاي خودگردان صورت خواهد گرفت. 3) هر چند اين دانشگاه براي اسكان برادران دانشجو محدويت خوابگاهي دارد، ليكن تلاش خواهد نمود تا درصدي از دانشجويان را در خوابگاه خودگران اسكان دهد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10014 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10015 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 35
22562 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 8
22563 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22564 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 8
22565 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 8
10016 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 10
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
10017 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10018 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22569 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 9
10019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10020 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10021 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22570 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 3