کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 10111 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10112 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25