کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10113 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10114 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10115 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10116 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی فضای سبز زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 6