کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10145 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10146 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10147 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 10148 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10149 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10150 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 10151 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10152 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25