کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10230 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 10231 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 10232 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 10233 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17707 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 10234 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10235 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10237 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17708 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21850 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 24