کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10243 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10244 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10245 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10246 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10247 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 17715 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17716 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17717 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21851 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی زن - مرد 12