کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 10286 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25