دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه شیراز تاريخچه: دانشگاه شيراز، در سال ١٣٢٥ با تأسيس آموزشگاه عالي بهداري پی‌ریزی شد. اين آموزشگاه در سال ١٣٢٨ به دانشكده پزشكي تبديل شد و به دنبال آن آموزشگاه عالي پرستاري درسال ١٣٣٢ و دانشكده كشاورزي و ادبيات و علوم در سا ل ١٣٣٤ تأسيس شد و تشكيل دانشگاهي به نام دانشگاه پهلوي داد كه پس از انقلاب اسلامي به دانشگاه شيراز تبديل شد و در حال حاضر ١٨٣ رشته و گرايش تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه‌اي و دكتراي تخصصي در اين مجتمع داير مي‌باشد. مجتمع دانشگاه شيراز داراي فضاي آموزشي به مساحت ۱۸ هزار و ۳۶۵ مترمربع، كمك آموزشي به مساحت ۲۲ هزار و ۵۲۲ متر مربع و خدماتي و رفاهي به مساحت ۲۵ هزار و ۴۳۵ مترمربع است.       در حال حاضر فضاي كاربردي دانشگاه شيراز ۱۹۹ هزار و ۱۵۳ مترمربع است.   دانشكده‌ها، امكانات تحقيقاتي و مطالعاتي:       دانشگاه داراي ۱۰ دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني، مهندسي، علوم پايه، دامپزشكي، كشاورزي، علوم تربيتي، صنعت الكترونيك، حقوق، هنر و معماري و تربيت دبير است.   آزمايشگاه‌ها:       بيش از يكصد آزمايشگاه تخصصي از جمله آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي، ويروس شناسي، كنترل آب و خاك، آزمايشگاه زبان، مامائي و بيماري‌هاي توليد مثل، سيالات، الكترونيك، الكترونيك ديجيتال، ريخته‌گري، آزمايشگاه ليزر و آزمايشگاه آب‌شناسي و هيدروشيمي است.   مراكز تحقيقاتي       ۲۱ مركز تحقيقاتي از جمله مركز تحقيقات ويروس غلات، مركز تحقيقات اقتصادي، مركز جمعيت شناسي، مركز تحقيقات سنجش از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS، در دانشگاه مشغول فعالیت هستند.   كتابخانه‌ی مركزي       دانشگاه داراي يك كتابخانه‌ی مركزي و ۹ كتابخانه در واحدهاي آموزشي است. ۶۰ هزار جلد كتاب فارسي و ۹۰ هزار جلد كتاب غير فارسي در كتابخانه ‌مركزي دانشگاه نگهداري مي‌شود.   اعضای هیئت علمیو دانشجویان       نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو 21/6 و تعداد دانشجویان 12 هزار و 584 نفر و هیئت علمی 580 نفر است.       آمار قبول‌شدگان کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول 82- 83 روزانه 323 نفر و نوع دوم یا شبانه 283 نفر است.   اعلام لیست مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، نمایه شده در نشریات ISI       از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه شیرازز، لیست مقالات هیئت اعضای علمی دانشگاه، نمایه شده در نشریات ISI‌ به شرح زیر اعلام می‌گردد:       سال 200، 120 مقاله       سال 2001، 101 مقاله       سال 2002، 177 مقاله       سال 2003، 182 مقاله   معرفی قطب‌های علمی نه‌گانه‌ی دانشگاه شیراز       معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز قطب‌های علمی نه‌گانه‌ی دانشگاه شیراز را به شرح زیر اعلام کرد: - دانشكده‌ی علوم       قطب علمي شيمي       قطب علمي زمين‌شناسي - دانشكده‌ی مهندسي       قطب علمي پالايش نفت و گاز       قطب علمي مكانيك محاسباتي - دانشكده‌ی كشاورزي       قطب علمي ويروس‌شناسي غلات       قطب علمي زراعت و اصلاح نباتات       قطب علمي مديريت آب در مزرعه - دانشكده‌ی دامپزشكي       قطب علمي علوم پايه دامپزشكي - دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني       قطب علمي شاعران و نويسندگان فارس   بخش‌های علمی دانشکده‌ها: - دانشكده‌‌ی مهندسي:       بخش مهندسي شيمي، بخش مهندسي عمران، بخش مهندسي کامپيوتر، بخش مهندسي برق و الکترونيک، بخش مهندسي مواد، بخش مهندسي مکانيک، بخش مهندسي هسته‌اي - دانشكده‌ی هنر و معماري:       بخش طراحي شهر ي، بخش صنايع دستي، بخش معما ري - دانشكده‌ی صنعت الكترونيك:       بخش مهندسي کنترل، بخش مهندسي الکترونيک، بخش انگليسي و پايه - دانشكده‌ی دامپزشكي:       گروه آموزشی:       علوم پایه       پاتوبیولوژی       علوم درمانگاهی       بهداشت و کنترل مواد غذایی   دوره‌های آموزشی ١- دامپزشکی (دکترای عمومی) ٢- علوم آناتومی (دکترای تخصصی) ٣- بيماری‌های درونی دام‌های بزرگ (دکترای تخصصی) ٤- بيماری‌های طيور (دکترای تخصصی) ٥- جراحی دامپزشکی (دکترای تخصصی) ٦- انگل‌شناسی دامپزشکی (دکترای تخصصی) ٧- بهداشت مواد غذایی (دکترای تخصصی) ٨- آ سيب‌شناسی دامپزشکی (دکترای تخصصی) ٩- مامائی و بيماری‌های تو ليد مثل (دکترای تخصصی) ١٠- بيوشيمی دامپزشکی (دکترای تخصصی) ١١- بافت شناسی مق ا يسه ای (دکترای تخصصی) ١٢- آناتومی و جنين‌شناسی مقايسه‌ای (دکترای تخصصی)   دانشكده‌ی علوم:       بخش شیمی، بخش فیزیک، بخش ریاضی، بخش علوم زمین، بخش آمار، بخش زیست‌شناسی   دانشكده‌ی كشاورزي:       بخش علوم باغباني، بخش ترويج و آموزش کشاورزي، بخش علوم دامي، بخش زراعت و اصلاح نباتات، بخش مديريت مناطق بياباني، بخش ماشين‌هاي کشاورزي، بخش علوم و صنايع غذايي، بخش مهندسي آب، بخش گياه‌پزشکي، مرکز تحقيقات ويروسي غلات، بخش علوم خا ک، بخش اقتصاد کشاورزي   دانشكده‌ی حقوق و علوم سياسي:       بخش حقوق خصوصي و اسلامي       بخش حقوق عمومي و بين‌الملل       بخش حقوق جزا       بخش علوم سياسي   دانشكده‌ی ادبيات و علوم انساني:       بخش تاريخ       بخش معارف اسلامي       بخش زبان و ادبيات فارسي       بخش زبان‌شناسي و زبان‌هاي خارجي   دانشكده‌ی علوم تربيتي:       بخش روان‌شناسي باليني، بخش روان‌شناسي تربيتي، بخش کودکان استثنايي، بخش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي و درسي، بخش مباني آموزش پرورش و پيش‌دبستاني، بخش علوم ورزشي و تربيت بدني   دانشكده‌ی كشاورزي داراب:       بخش تكنولوژي آبياري، بخش امور زراعي، بخش مرتع و آبخيزداري، بخش علوم پايه   دانشكده‌ی تربيت دبير كازرون:       بخش ادبيات و زبان فارسي، بخش فيزيک   دانشكده‌ی اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي:       بخش مديريت و حسابداري، بخش اقتصاد، بخش جامعه‌شناسي و برنامه‌ريزي اجتماعي 1) شهرستان داراب در 270 كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در 7 كيلومتري شهرستان داراب قرار دارد. 2) با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش 300 نفر دانشجوي دختر و 500 نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دارد كه بر اساس اولويت واگذار م يشود . 3) به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع 100 كيلومتري درصورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي شود. 4) به كليه دانشجويان رتبه هاي برتر آزمون سراسري و استعداد درخشان، خوابگاه واگذار مي شود و اين دانشجويان شامل بند 3 نمي شوند. 5) اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي باشد. 6) در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز مراجعه فرماييد. 7) نشاني: شيراز، ميدان ارم، مجموعه پرديس دانشگاهي ارم. تلفن: 36134000-071 شرايط مربوط به دوره هاي مجازي: الف) شرايط عمومي: شرايط عمومي پذيرش در اين دوره ها مانند شرايط عمومي دوره هاي حضوري مي باشد. شرايط اختصاصي: 1) با توجه به هزينه هاي زياد برگزاري دوره هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت نام معادل يك سوم ظرفيت هر دوره مي باشد. 2) با توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجويي و... در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد. 3) آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه فايل pdf موجود در كتابخانه ديجيتال سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه شيراز (sess) و فايل هاي صوتي فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كلاس هاي مجازي مي باشد. 4) امتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري و در حال حاضر درچند مركز از قبيل شيراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، بابل، بندرعباس و كرمان برگزار مي گردد كه انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو مي باشد . تذكر : هزينه برگزاري امتحانات غير از شيراز و در ساير مراكز امتحاني بر عهده دانشجو مي باشد كه در ابتداي سال تحصيلي ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهد شد. 6) جهت اطلاعات بيشتر به سايت دانشكده : www.vus.ir مراجعه نماييد. 7) شهريه ثابت و متغير دوره هاي مختلف تحصيلي در پايگاه اينترنتي دانشگاه درج شده است.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10448 روزانه دانشگاه شیراز فارس دامپزشکی با آزمون هردو 90
10449 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی با آزمون هردو 35
10450 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی با آزمون هردو 25
10451 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10452 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون هردو 40
10453 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10454 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
10455 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10456 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22809 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22810 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22811 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 9
22812 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 18
22813 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 10
22814 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 10
22815 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 8
22816 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 8
22817 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون هردو 6
10457 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10458 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10459 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10460 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10461 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22818 مجازی دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12814 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12817 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12876 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12877 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12878 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27148 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -