کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 17890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران زیست شناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 10898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 10899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 10900 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 3
تجربی - با آزمون 10901 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 9