دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي95-94، واگذاري خوابگاه به هيچيك از دانشجويان جديدالورود اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه ) مقدور نمي باشد . 2) نشاني: خرمشهر، بلوار علي بن ابيطالب(ع). كدپستي:6419943175 صندوق پستي:669 تلفن: 4233321 نمابر: 4230555-0632
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22862 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22863 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 9
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22865 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 2
10562 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10563 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10564 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10565 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10566 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10567 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5