دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی اراک 1- دانشکده پرستاری و مامایی: تاریخچه:       این دانشکده در سال 1365 تأسیس و در دو رشته مامایی مقطع کاردانی و پرستاری در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفته، در سال سال 1373 در رشته‌های اتاق عمل، هوشبری و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی نیز پذیرش دانشجو صورت گرفت، در سال 1372 دوره شبانه رشته‌های پرستاری و مامایی نیز در این دانشکده آغاز به کار کرد پذیرش دانشجویان بومی شهرستان خمین جهت رشته پرستاری در خمین در سال 1371 مصوب شد، همچنین رشته پرستاری شهرستان ساوه نیز در سال 1373 شروع به پذیرش دانشجو کرد، از سال 1376 رشته‌های هوشبری و بهداشت خانواده به دانشکده پیراپزشکی انتقال یافت. از سال 1379 در رشته مامایی مقطع کاردانی به مقطع کارشناسی تبدیل گردید. این دانشکده همچنین در سال 1378 مقطع کارشناسی ناپیوسته (تحصیلات تکمیلی) نیز پذیرش دانشجو را آغاز کرد. اعضاء هیئت علمی و کارشناسان آموزشی:       اعضای هیئت علمی دانشکده و کارشناسان در دو گروه پرستاری و مامایی وظایف آموزشی و پژوهشی خود را انجام می‌دهند. گروه پرستاری شامل 12 نفر مربی هیئت علمی و 8 نفر کارشناس پرستاری و گروه مامایی شامل 8 مربی هیئت علمی و 3 کارشناس مامایی می‌باشد.   2- دانشکده پزشکی: تاریخچه:       این دانشکده بزرگ‌ترین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اراک می‌باشد و دارای 120 عضو هیئت علمی است که از این تعداد 14 نفر فوق تخصص، 4 نفر در حال گذراندن دوره فوق تخصص، 49 نفر متخصص، 15 نفر دکترای علوم پایه، 6 نفر در حال گذراندن دوره دکترا و مابقی کارشناس ارشد هستند.       هم‌اکنون این دانشکده 300 دانشجوی پزشکی در مقاطع مختلف علوم پایه، فیزیولوژی، کارآموزی و کارورزی مشغول تحصیل می‌باشند.       دانشکده پزشکی دارای دو شاخه آموزشی علوم پایه و بالینی است:       علوم پایه شامل گروه‌های:       1- تشریح 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی و فارماکولوژی 4- ایمونولوژی و میکروبیولوژی       5- انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی 6- بهداشت و پزشکی اجتماعی       شاخه بالینی شامل گروه‌های:       1- داخلی- 2- جراحی 3- اطفال 4- زنان و زایمان 5- روانپزشکی 6- چشم 7- بیهوشی 8- گوش و حلق و بینی 9- رادیولوژی   3- دانشکده پیراپزشکی: تاریخچه:       پس از تأسیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در سال 1371 دانشکده پیراپزشکی به مجموعه دانشکده‌های این دانشگاه پیوست. در حال حاضر رشته‌های زیر در این دانشکده وجود دارند:       تکنسین اتاق عمل (مقطع کاردانی)       علوم آزمایشگاهی (مقطع کاردانی)       تکنسین هوشبری (مقطع کاردانی)       بهداشت خانواده (مقطع کاردانی)       بهداشت مبارزه با بیماری‌ها (مقطع کاردانی)       از سال 1378 تا 1380 پذیرش در رشته‌های بهداشت عمومی و هوشبری در دو دوره روزانه و شبانه صورت می‌گرفت. ولی از سال 1381 پذیرش در دوره شبانه فقط در رشته هوشبری صورت گرفته است که دوره فوق، آخرین دوره شبانه خواهد بود.  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10885 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 34
10886 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 32
10887 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی با آزمون هردو 24
10888 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
10889 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون هردو 20 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
10890 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 20
10891 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
10892 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
10893 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی با آزمون هردو 15
10894 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی با آزمون هردو 14
10895 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 27
10896 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
10897 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری با آزمون هردو 23
10900 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10901 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون هردو 26 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10902 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون هردو 24 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10903 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی با آزمون زن 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10898 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 18
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12663 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل