دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1372 ابتدا به عنوان دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاوزت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در اواخر سال 1372 تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی گردید و هر سال بر تعداد رشته‌های پیراپزشکی آن اضافه شد. دانشکده پرستاری و مامایی خلخال نیز هم‌زمان تحت پوشش این دانشکده تأسیس شد.       در سال 1376 ساختمان جدید دانشگاه به بهره‌برداری رسید. رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1372- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1372- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی خلخال1372- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1372- کاردانیاتاق عملپیراپزشکی1372- کاردانیهوشبریپیراپزشکی1372- کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1381- کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1372- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1375- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1374- کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1378- کاردانیماماییپرستاری و مامایی1372- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1372- کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1372- کاردانیهوشبریپیراپزشکی1372- کاردانیاتاق عملپیراپزشکی1372- کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1372- کاردانیبهداشت محیطپیراپزشکی1372- کاردانیبهداشت خانوادهپیراپزشکی1372- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1372شبانه کاردانیماماییپرستاری و مامایی1372شبانه   بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1علوی1352161داخلی اعصاب، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و بیهوشی 2دکتر فاطمی1316163جراحی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، روانپزشکی و سوختگی 3بوعلی و علی‌اصغر 7بوعلی: 1310 علی‌اصغر 7: 1345217داخلی، قلب، کودکان، پوست، عفونی و نوزادان   دانشکده پزشکی اردبیل       ابتدا در سال 1372 به صورت دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاورت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در سال 1376 ساختمان جدید دانشکده به بهره‌برداری رسید. آزمایشگاه‌ها       1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- ویروس‌شناسی 4- بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی 5- فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی و هماتولوژی 6- میکروب‌شناسی و انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل       دانشکده پرستاری و مامایی همزمان با دانشکده پزشکی به صورت مشترک در یک ساختمان متمرکز در سال 1374 تأسیس شد. آزمایشگاه‌ها:       در دانشکده پرستاری و مامایی: skill lab       در دانشکده پزشکی: آناتومی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10904 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 66
10905 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی با آزمون هردو 32
10906 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 18
10907 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل اتاق عمل با آزمون هردو 25
10908 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون هردو 18
10909 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون هردو 17
10910 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون هردو 26
10911 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون هردو 24
10912 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 26
10913 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 29
10914 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25
10915 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی با آزمون زن 25
10916 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
10917 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
10918 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری با آزمون هردو 23
10921 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10922 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی با آزمون هردو 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10923 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12514 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ممنوعیت نقل وانتقال- دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در استان اردبیل
12515 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ممنوعیت نقل و انتقال-دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در استان اردبیل
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27048 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30