دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی ارومیّه دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه در سال 1356 تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. این دانشکده سالانه تعداد 48 نفر دانشجوی رشته پزشکی را پذیرش می‌کرد. در سال 1365 با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این دانشکده و مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید رجایی وابسته به سازمان منطقه‌ای بهداری استان که بعداً آموزش دانشجویان رشته‌های پرستاری و مامایی و بهداشت عمومی را عهده‌دار شد هسته اصلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را تشکیل دادند. دانشکده‌های تحت پوشش:       دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده بهداشت، آموزشکده پیراپزشکی، آموزشکده پرستاری خوی رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری حرفه‌ایپزشک عمومیپزشکی1356- کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینیپزشکی1378- کارشناسیپرستاریپرستاری1355- کارشناسیپرستاری خویپرستاری1369- کارشناسیماماییپرستاری1355- کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1378- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1379- کاردانیرادیولوژیآموزشکده پیراپزشکی1366- کاردانیهوشبریآموزشکده پیراپزشکی1366- کاردانیاتاق عملآموزشکده پیراپزشکی1366- کاردانیعلوم آزمایشگاهیآموزشکده پیراپزشکی1366- کاردانیمدارک پزشکیآموزشکده پیراپزشکی1376- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1371- کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1380- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1363- کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هابهداشت1374- کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی1376شبانه کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی1376شبانه کاردانیبهداشت محیطمرکز آموزش شبانه1374شبانه کاردانیبهداشت خانوادهمرکز آموزش شبانه1374شبانه کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هامرکز آموزش شبانه1374شبانه     مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی: نام مرکز تحقیقاتینوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه مرکز تحقیقات سیتوژنیکغیر مصوب1378- مرکز تحقیقات دانشجوییدانشجویی1372دانشگاه     دانشکده پزشکی ارومیه آموزش علم طب در ارومیه سابقه نسبتاً طولانی دارد. چنانچه شواهد تاریخی نشان می‌دهد اولین مدرسه عالی طب در سال 1257 هجری شمسی توسط تعدادی از اطبا خارجی و مذهبی به سرپرستی دکتر ژوزف کاکران در جنوب غربی ارومیه تأسیس شد که دانشجویان آن مدرسه پس از طی دوره‌های نظری و عملی در طول پنج سال به درجه‌ی دکتری عالی طب نائل آمدند. به طوری که اولین فارغ‌التحصیلان آن مدرسه 27 نفر بودند که در شهرهای آذربایجان به کار طبابت پرداختند. مدرسه عالی طب در کنار بیمارستانی قرار داشت که آن هم به ابتکار و همت دکتر کاکران احداث و راه‌اندازی شده بود و شامل دو بخش بیست تختخوابی و یک اتاق عمل بود که دانشجویان در آنجا دوره‌های کارآموزی و کارورزی را می‌گذراندند. مدرسه عالی طب بعد از مرگ دکتر کاکران در سال 1905 تعطیل شد. دانشکده پزشکی از سال 1356 به عنوان یکی از واحدهای آموزشی دانشگاه ارومیه تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی با پذیرش 48 نفر دانشجوی رشته پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1365 پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه وابسته گردید. تعداد اعضای هیات علمی:  خانمآقا استاد-2 دانشیار-8 استادیار2174 مربی824     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی دختر7029156 پسر5232206     بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1امام خمینی(ره)1357345داخلی، خون، ریه، غدد، کلیه، گوارش، جراحی، کودکان، خون و سرطان‌شناسی کودکان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، بیهوشی و سوختگی 2شهید مطهری1307240داخلی اعصاب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، زنان و زایمان و جراحی استخوان و مفاصل 3آیت‌الله طالقانی1359227قلب، عفونی و پوست 4مرکز روانپزشکی1372103روانپزشکی     امور پژوهشی       تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 28 طرح       تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:       در مجلات بین‌المللی: 6 مقاله       در مجلات معتبر در کشور: 28 مقاله   مشخصات نشریات ادواری عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ مجله علوم پزشکی ارومیهکشوری1369فصلنامه1000 فصلنامه نمادانشگاهی1379فصلنامه1000 فصلنامه علمی پژوهش دانشجوییدانشگاهی1380فصلنامه500 نماپریمدانشگاهی1381گاهنامه500     خوابگاه‌های وابسته (مورد استفاده دانشجویان پزشکی) نام خوابگاهنوعظرفیت بوستان انقلابدخترانه360 نفر شهید چمرانپسرانه45 نفر شهید اسماعیل‌زادهپسرانه150 نفر بوستانمتاهلی24 زوج   دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه       در سال 1249 هجری شمسی آموزشگاه پرستاری توسط یک گروه مذهبی آمریکایی در ارومیه گشایش یافت که متقاضیان زیر دیپلم را پذیرفته و دوران آموزش آن 3 سال بود. در سال 1314 هجری شمسی این آموزشگاه پرستاری به شهر تبریز منتقل گردید در سال 1344 آموزشگاه بهیاری 25 شهریور تأسیس و متقاضیان با مدرک سیکل (اول دبیرستان) را پذیرا می‌گردید که فعالیت آن تا سال 1355 ادامه داشت و فارغ‌التحصیلان را با هنوان بهیار تحویل جامعه پرستاری می‌نمود. از سال 1355 این آموزشکده به آموزشکده پرستاری 25 شهریور تغییر نام داده و در مقطع کاردانی دانشجو می‌پذیرفت که فعالیت این آموزشکده تا انقلاب اسلامی ایران سال 1357 ادامه داشت و بعد از انقلاب اسلامی به آموزشکده پرستاری صدیقه رضایی تغییر نام می‌دهد. از سلا 1360 مجتمع پرستاری و آموزشکده بهداشت جایگزین آموزشکده پرستاری صدیقه رضایی شد و متقاضیان با مدرک دیپلم را پذیرا و فارغ‌التحصلانی با مدرک فوق دیپلم پرستاری و بهداشت تربیت می‌کرد. در سال 1366 به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام یافته و دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی گزینش می‌کرد. رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده:       کارشناسی پرستاری، کارشناسی مامایی، کارشناسی پرستاری ناپیوسته شبانه، کارشناسی مامایی ناپیوسته شبانه، کارشناسی بهداشت محیط شبانه، کاردانی بهداشت محیط شبانه، کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری‌های شبانه، کاردانی بهداشت خانواده شبانه و کاردانی بهداشت حرفه‌ای شبانه اطلاعات کلی هیئت علمی و دانشجویان: تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار-- مربی135     تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:  خانمآقا استاد-- دانشیار-- استادیار1- مربی6-   تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  پرستاریمامایی دختر16075 پسر5-     گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی:       گروه پرستاری (گروه بهداشت، روان پرستاری و مدیریت و گروه داخلی جراحی، فن پرستاری و کودکان)، گروه مامایی (گروه آموزش مامایی و بهداشت مادران و نوزادان)، گروه اصول و فنون و گروه بهداشت مادران و نوزادان بین مامایی و پرستاری مشترک است. مشخصات بیمارستان‌های آموزشي: ردیفبیمارستان/ مرکزتحت پوششسال تأسیستخت فعال 1امام خمینی(ره)دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1375348 2طالقانیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه1359236 3شهید مطهری- کوثردانشگاه علوم پزشکی ارومیه1307226 4روانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه137293 5امام رضا 7دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1376228    
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10924 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 38
10925 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 40
10926 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی با آزمون هردو 14
10927 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی با آزمون هردو 14
10928 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون هردو 20
10929 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
10930 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری با آزمون هردو 34
10931 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری با آزمون هردو 32
10932 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 27
10933 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 28
10934 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
10935 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مامایی با آزمون زن 20
10936 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
10937 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
10938 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری با آزمون هردو 23
10943 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10944 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10945 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12511 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12512 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12513 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27049 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20