کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11137 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13290 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21702 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20