دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11165 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 15
11166 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11167 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 16 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه های موضـوع بخشـنامه شـماره
11168 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 30
11169 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 15
11170 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11171 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 20
11172 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری با آزمون هردو 15
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27062 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20