دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشکده علوم پزشکی جهرم دانشکده علوم پزشکی جهرم در سال 1356 با پذیرش 40 نفر دانشجوی پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت خود را آغاز کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان دانشکده در سال 1364 با زیر بنای 5000 متر مربع بازسازی گردید و در سال 1365 با پذیرش 90 نفر دانشجوی پزشکی و 20 نفر دانشجوی پرستاری فعالیت مجدد خود را آغاز نمود. پس از ادغام با واحدهای بهداشتی- درمانی در سال 1373 به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم تغییر عنوان یافت و به طور مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت متبوع قرار گرفت. البته اداره آموزش این دانشکده در سال 1375 مستقل شده است. در حال حاضر 435 نفر دانشجو در این مکان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 345 نفر دانشجوی رشته پزشکی و 100 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری روزانه و شبانه هستند.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری حرفه‌ایپزشکیعلوم پزشکی1356- کارشناسیپرستاریعلوم پزشکی1366- کاردانیهوشبریعلوم پزشکی1382- کاردانیتکنسین اتاق عملعلوم پزشکی1382- کارشناسیپرستاریعلوم پزشکی1374شبانه     مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی: نام مرکز تحقیقاتینوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه مرکز تحقیقات معاونت بهداشتیغیر مصوب1380پزشکی مرکز تحقیقات دانشجوییدانشجویی1374پزشکی     تعداد اعضای هیئت علمی:  خانمآقا استاد-- دانشیار-1 استادیار1115 مربی26     بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1شهید استاد مطهری1352138داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، پوست و بیهوشی 2پیمانیه1379127داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، عفونی و بیهوشی     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی دختر421659 پسر291867   امور پژوهشی       تعداد طرح‌های تحقیقاتی توصیب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 22 طرح       تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:       در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله       در مجلات معتبر در کشور: 6 مقاله مشخصات نشریات ادواری عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ خبرنامه پژوهشی 1دانشگاهی1380گاهنامه100 خبرنامه پژوهشی 2دانشگاهی1381گاهنامه200 گاهنامهدانشگاهی1381گاهنامه100    
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11226 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 20
11227 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 18
11228 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل با آزمون هردو 16
11229 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 15
11230 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری با آزمون هردو 44
11231 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 19
11232 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری با آزمون هردو 17
11233 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 12
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12612 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی گراش
12613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در محـدوده تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جهرم
12614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان