دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشکده علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تاریخ 1365 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجوی کاردانی پرستاری زیر نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان وقت شروع کرد و در سال 1366 با پذیرش رشته‌های پزشکی، کارشناسی پرستاری، کاردانی علوم آزمایشگاهی و مامایی از طریق شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، رسماً به عنوان دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تصویب رسید. متعاقب آن براساس نیاز منطقه و تأمین امکانات رشته‌های مختلف براساس درخواست دانشگاه و تصویب شورای گسترش وزارت متبوع به اخذ مجوز رشته‌های دیگر اقدام نمود.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری تخصصیکودکانپزشکی1373- دکتری تخصصیداخلیپزشکی1375- دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1366- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1366- کارشناسیپرستاری ابهرپرستاری ابهر1371- کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1375- کاردانیماماییپرستاری و مامایی1366- کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1373- کاردانیهوشبریپرستاری و مامایی1380- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1372- کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1375- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371- کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1376- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1366- کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1372- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1375شبانه، عدم پذیرش از 77 کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1376شبانه کاردانیبهداشت محیطبهداشت1372شبانه کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1375شبانه کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1375شبانه کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1375شبانه کاردانیعلوم آزمایشگاهیبهداشت1372شبانه، عدم پذیرش از 80     بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1ولیعصر(عج)1378409داخلی، داخلی اعصاب، قلب، کودکان، نوزادان، جراحی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و پوست 2شهید بهشتی1316154قلب، روانپزشکی، پوست و عفونی 3شفیعیه1333176جراحی، جراحی استوان و مفاصل و جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی     ü دانشکده پزشکی       دانشکده پزشکی زنجان از سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی (دکتری عمومی) فعالیت آموزشی خود را شروع نمود و در حال حاضر با همکاری صمیمانه 47 نفر عضو هیئت علمی در مقطع علوم پایه و 68 نفر عضو هیئت علمی در مقطع بالینی مسئول آموزش 400 نفر از دانشجویان پزشکی (دکتری عمومی) در دوره‌های علوم پیاه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی و 20 نفر دستیار در مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های اطفال و داخلی می‌باشند.       تا شهریور ماه سال 84 این دانشکده موفق به تربیت فارغ‌التحصیل دکتری پزشکی عمومی به تعداد 609 نفر در طی 12 دوره و دکتری تخصصی به تعداد 39 نفر طی 7 دوره در رشته‌های اطفال و داخلی شده که هم اکنون در حیطه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، درمانی، بهداشتی و... مشغول خدمت در میهن عزیزمان می‌باشند.       ضمناً در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته انگل‌شناسی از مهر ماه 1384، 4 نفر دانشجو پذیرش می‌شود و همچنین تلاش می‌شود که برای رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق وزارت متبوع موافقت اصولی و مجوز اخذ شود. آزمایشگاه‌ها:       1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 5- میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی و ویروس‌‌شناسی 6- انگل‌شناسی و قارچ‌شنای و حشره‌شناسی   ü دانشکده پرستاری و مامایی - گروه پرستاری       گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشجو در مقطع کاردانی و با عنوان مدرسه عالی پرستاری با تعداد دانشجو از سال تحصیلی 66- 65 شروع به فعالیت نموده است. پذیرش دانشجو همه ساله در نیمسال اول سال تحصیلی به تعداد 30 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگده‌ها صورت می‌گیرد.       محیط آموزشی دانشجویان پرستاری در کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی (آموزش بالینی) و دانشجویان از کتابخانه، سالن پراتیک، سمعی بصری، مولاژ واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.       در کنار امر آموزشی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری به امر پژوهش در مقوله‌های مرتبط با رشته مشغولند. رشته تکنسین اتاق عمل نیز از سال تحصیلی 74- 73 در دانشکده دایر شده است.       دانشجویان این رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 20 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.       رشته هوشبری نیز از سال تحصیلی 81- 80 در دانشکده ایجاد شده است دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 15 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تحت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.   - گروه مامایی       گروه مامایی از سال تحصیلی 66- 67 و با پذیرش در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر پذیرش دانشجو در نیمسال تحصیلی دوم به تعداد 20 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. محیط آموزش مامایی- کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی و (آموزش بالینی) می‌باشند. دانشجویان از کتابخانه سالن پراتیک- سمعی بصری- مولاژ و واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.       در کنار فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی به امر پژوهش در زمینه‌های مرتبط با رشته مشغول‌اند. آزمایشگاه‌ها:       در دانشکده پرستاری و مامایی: 1- ایمنی‌شناسی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- میکروب‌شناسی 5- آزمایشات کاربردی 6- skill lab       در دانشکده پزشکی: 1- آناتومی 2- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی و 3- انگل‌شناسی   ü دانشکده پیراپزشکی       این دانشکده در یهمن ماه سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی آغاز به کار نمود و محل اولیه آن در دانشکده پزشکی بود. بعد از توسعه و ایجاد رشته‌های کاردانی و بهداشت محیط، کاردانی بهداشت عمومی در دو گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری‌ها، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی رادیولوژی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، دوره شبانه با رشته‌های کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی بهشدات عمومی (بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها) تأسیس شد.       این دانشکده در نیمسال اول هر سال تحصیلی در دوره شبانه و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی در دوره روزانه از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد و تعداد دانشجویان آن در حال حاضر حدود 700 نفر می‌باشد. ü دانشکده بهداشت ü دانشکده پرستاری ابهر
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11320 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 76
11321 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 40
11322 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 38
11323 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11324 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11325 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری با آزمون هردو 46
11326 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 30
11327 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11328 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون هردو 20
11329 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی با آزمون زن 25
11330 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11331 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
11332 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری با آزمون هردو 20
11333 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون هردو 5
11334 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 43 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11335 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11336 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل
12576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی اراک