دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی فسا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11493 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون هردو 64
11494 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل با آزمون هردو 20
11495 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11496 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری با آزمون هردو 44
11497 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11498 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری با آزمون هردو 20
11499 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون هردو 23