دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی همدان مجتمع آموزشی علوم تندرسی در سال 1354 در مجموعه دانشگاه بوعلی سینا با رشته‌های پزشکی، پرستاری و بهداشت شروع به کار کرده و با این امکانات هسته اولیه گروه پزشکی را پایه‌گذاری نمود. سپس با تصویب لایحه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی در سال 1365 دانشگاه علوم پزشکی همدان شکل گرفت.       با توجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین در نتیجه تلاش و زحمات بی‌وقفه مقامات وقت استان و دانشگاه، دانشکده پزشکی با مساحت و زیربنای 8340 متر مربع، مساحت کل بنای مجتمع حدود 30 هزار متر مربع و مساحت زمین مشاع دانشگاه بوعلی و علوم پزشکی 220 هکتار تشکیل گردید.       در جلسه هیجدهم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تاریخ 25/2/1367 مقرر گردید دانشگاه‌های علوم پزشکی هر استان به نام همان استان نامگذاری شوند و نهایتاً اینکه در اجرای مصوبه شماره 7447/د/ش مورخ 14/12/72 شورای عالی اداری کشور مبنی بر ادغام سازمان منطقه بهداشت و درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی و تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان همدان و دانشگاه علوم پزشکی در یکدیگر ادغام گردیدند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان تشکیل گردید.       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان متولی اصلی تأمین و ارتقاء و اعاده سلامتی در سطح استان می‌باشد. رسالت عمده این دانشگاه به طور کلی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص بهداشتی درمانی و تأسیس و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی در سطوح مختلف شامل خانه بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پایگاه بهداشتی، بیمارستان، کلینیک و مراکز تحقیقاتی می‌باشد. این دانشگاه به منظور تحقق اهداف بهداشتی درمانی و آموزشی فعالیت‌های خود را در قالب 6 معاونت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمان و دارو، دانشجویی و فرهنگی و پشتیبانی انجام می‌دهد. همچنین این دانشگاه دارای 4 دانشکده که شامل دانشکده‌های، پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی با فضای آموزشی به مشاحت 44241 متر مربع بوده و 246 نفر عضو هیئت علمی می‌باشد.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1371- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1371- دکتری تخصصیکودکانپزشکی1371- دکتری تخصصیپوستپزشکی1371- دکتری تخصصیداخلیپزشکی1371- دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1354- دکتری حرفه‌ایدندان‌پزشکیدندان‌پزشکی1370- کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی1378- کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی1379- کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1379- کارشناسیپرستاریپزشکی1354- کارشناسیماماییپرستاری و مامایی1354- کارشناسیبهداشتبهداشت1354- کارشناسی ناپیوستهحشره‌شناسیپزشکی1379- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1366- کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1365- کاردانیاتاق عملپیراپزشکی1365- کاردانیاتاق عملپیراپزشکی1367- کاردانیهوشبریپیراپزشکی1366-       بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1امام خمینی(ره)1308139گوش و حلق و بینی، چشم‌پزشکی و سوختگی 2سینا1364400داخلی، داخلی اعصاب، خون، کلیه، روانپزشکی، پوست و عفونی 3شهید مباشر کاشانی1360182روماتولویژی، ریه، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل و بیهوشی 4اکباتان1344220قلب، کلیه، گوارش، جراحی، کودکان، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، نوزادان و بیهوشی  فاطمیه(س)1357167زنان و زایمان و نوزادان     دانشکده پزشکی:       دانشکده پزشکی همدان با تشکیل مجتمع آموزشی علوم تندرستی در سال 1351 در مجموعه دانشگاه بوعلی سینا همزمان با چند رشته دیگر در شهر همدان تأسیس شده است. پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1365 دانشکده پزشکی با ادغام تعدادی از واحدهای آموزشی و درمانی در قالب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به فعالیت خود ادامه داده است.       اکنون با تأسیس دانشکده‌های جدید در دانشگاه و انتقال برخی از رشته‌ها به دانشکده‌های دیگر و تأسیس رشته‌های جدید، دانشکده پزشکی دارای رشته‌های پزشکی، کارشناسی ناپیوسته حشره‌شناسی،کاردانی هوشبری، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی می‌باشد. همچنین در بخش تحصیلات تکمیلی از سال 1378 در رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی و از سال 1379 در سه رشته حشره‌شناسی شروع به پذیرش دانشجو نموده است. در بخش تحصیلات تخصصی از سال 1371 در پنج رشته تخصصی زنان و زایمان، بیهوشی، کودکان، داخلی و پوست به‌ترتیب دستیار پرداخته است.   آزمایشگاه‌ها:       آسیب‌شناسی، آناتومی، ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی، بیوشیمی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی، میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی.   دانشکده دندان‌پزشکی:       اولین گام در جهت تشکیل دانشکده دندان‌پزشکی همدان در سال 1366 با تأسیس آموزشکده بهداشتکاران دهان و دندان برداشته شد. دانشجویان از میان داوطلبان کنکور سراسری انتخاب شده و متعهد می‌شدند که پس از گذرانیدن 166 واحد نظری و عملی و فراغت از تحصیل در خانه‌های بهداشت خدمات اولیه دندان‌پزشکی را ارائه دهند و دانشجویان 166 واحد عملی و تئوری را می‌گذرانند. در طی دوره تحصیل آموزش‌های لازم را در بخش‌های تشخیص، رادیولوژی، پروتز کامل، ترمیمی، اطفال، جراحی و پریو کسب می‌کردند. آموزش دانشجویان توسط مربیانی که یک دوره تکمیلی را در دانشکده‌های بزرگ طی کرده بودند، صورت می‌گرفت. با تغییر سیاست‌های وزارت‌خانه و بر اساس رأی صادره توسط چهل و دومین شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ 21/1/70 آموزشکده بهداشتکاران دهان و دندان به دانشکده دندان‌پزشکی همدان تغییر کاربری پیدا کرد. این دانشکده موظف گردید از مهر ماه همان سال با ظرفیت 35 نفر اقدام به پذیرش دانشجو نماید. دانشکده قبلی با فضای آموزشی حدود 3200 متر مربع به منظور آموزش دانشجویان در سطح کاردانی طراحی شده بود و به همین جهت از لحاظ فیزیکی به شد ت در محدودیت بود ولی در سال 1376 ساختمانی به مساحت 1250 متر مربع در 5/2 طبقه در محوطه دانشکده در جوار آن توسط برادران نعمت‌زاده ساخته و به دانشکده اهداء شد که خود بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع گردانید. در حال حاضر دانشکده دندان‌پزشکی با داشتن 92 یونیت در 12 بخش آموزشی و تحت نظر 33 نفر کادر هیئت علمی متخصص و وجود امکانات جنبی چون برق اضطراری، سیستم پمپاژ آب در هنگام قطع آب و یا افت فشار آب، گاز شهری و آمفی تئاتری به ظرفیت 125 نفر در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. در حال حاضر حدود 220 دانشجو در این دانشکده در حال تحصیل می‌باشند.   آزمایشگاه‌ها:       آزمایشگاه‌ها: آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت.       لابراتوارها: لابراتوار آناتومی، فانتوم ترمیمی، فانتوم پروتز ثابت، فانتوم اندودنتیکس، فانتوم پروتز پارسیال و کامل، لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت، لابراتوار پروتز دندانی متحرک، لابراتوار ارتودنتیکس، بیماری‌های پریودینتیکس. دانشکده بهداشت:       دانشکده بهداشت همدان از سال 1353 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت مدارس در مدرسه عالی بهداشت مدارس شروع به کار کرده و از سال 1356 این مؤسسه آموزش تحت پوشش دانشگاه بوعلی سینا همدان در رشته‌های کاردانی بهداشت عمومی، کاردانی بهداشت محیط و کارشناسی بهداشت محیط دانشجو پذیرفته است.       با توجه به پیشرفت‌های شایان توجهی که در این واحد آموزشی از نظر کمی و کیفی حاصل گردیده با موافقت شورای محترم گسترش دانشگاه‌ها از سال 1370 تحت عنوان دانشکده بهداشت رسماً فعالیت داشته که در زمینه تربیت دانشکو در مقاطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کراشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه‌ای گسترش یافته است. همچنین از نیمسال اول 72- 71 در مقاطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی و کاردانی بهداشت خانواده دانشجو پذیرفته است. در سال 1380 مجوز رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای از سوی شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر گردیده است و از نیمسال اول 1381 تعداد چهار نفر دانشجو در رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای پذیرفته و به تحصیل اشتغال دارند.   آزمایشگاه‌ها:       آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته- اسپکتروفتومتر- گاز، کروماتوگراف و اتمیک ابزوریشن، آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب، آزمایشگاه مواد زائد جامد، آزمایشگاه هیدرولیک، سالن و تجهیزات کامل نقشه‌برداری و نقشه‌کشی، کارگاه نصب و راه‌اندازی موتور تلمبه‌ها و لوله‌کشی آب و فاضلاب، نمایشگاه سموم و گندزدایی، آزمایشگاه دستگاهی پیشرفته شامل دستگاه‌های جذب اتمی و گاز کروماتوگراف، آزمایشگاه عوامل فیزیکی و ارگونومی، کارگاه و نمایشگاه ایمنی صنعتی، کارگاه و نمایشگاه آتش‌نشانی، آزمایشگاه عوامل شیمیایی بهداشت حرفه‌ای، آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل شیمیایی و تهویه صنعتی، آزمایشگاه سم‌شناسی صنعتی و شیمی تجزیه، آزمایشگاه تحقیقات آلودگی هوا و سم‌شناسی، آزمایشگاه پیشرفته آنالیز دستگاهی شامل اتمیک ابزریشن، و گاز کروماتوگرافی   دانشکده پرستاری و مامایی:       دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1361 فعالیت خود را در قالب آموزشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بوعلی سینا و دوره پرستاری مجتمع آموزشی- پژوهشی وزارت بهداری آغاز نمود. در سال 1365 پس از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو مجموعه فوق ادغام و دانشکده پرستاری و مامایی رسماً فعال خود را با پذیرش دانشجو در دو رشته پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی و اطاق عمل در مقطع کاردانی شروع و در ادامه این روند از سال 1373 با پذیرش دانشجوی پرستاری و مامایی در مقطع کاردانی شروع و در ادامه این روند از سال 1373 با پذیرش دانشجوی پرستاری و مامایی در مقطع ناپیوسته به کار ادامه داد. این دانشکده هم اکنون با 450 دانشجو بعد از دانشکده پزشکی بیشتر تعداد دانشجو را در بین سایر دانشکده‌ها دارا می‌باشد. دانشکده پرستاری و مامایی دارای 32 نفر عضو هیئت علمی و هفت گروه آموزشی به نام‌های پرستاری داخلی، جراحی، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری کودکان، روانپرستاری و مدیریت، اطاق عمل، مامایی و بهداشت مادر و کودک می‌باشد و در طی سال‌های اخیر رشد کمی و کیفی مناسبی را شاهد بوده است. به طوری که از نظر شاخص‌های کیفی یکی از دانشکده‌های پرستاری و مامایی برتر کشور محسوب می‌گردد. این دانشکده تأسیس مقطع کارشناسی ارشد پرستاری را در دست اقدام دارد که به همین منظور گروه کارشناسی برد پرستاری در مرداد ماه سال جاری از امکانات دانشکده بازدید و در گزارش خود به شورای گسترش وزارت متبوع، این دانشکده را از دانشکده‌های پرستاری و مامایی برتر کشور قلمداد نموده است. در زیمنه فعالیت‌های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1379 از نظر نسبت تعداد طرح‌های تحقیقاتی به تعداد اعضاء هیئت علمی رتبه اول را در سطح دانشگاه کسب نموده و در زمینه برگزاری سمینارهای سراسری طی سال‌های 79- 1373 پنج سمینار سراسری در این دانشکده برگزار شده که با استقبال دانش‌پژوهان پرستاری و مامایی کشور مواجه گردیده است. این دانشکده دارای شش باب کلاس، یک باب آمفی تئاتر، واحد skill lab مجهز (آزمایشگاه مهارت‌های بالینی)، واحد کامپیوتر، سمعی و بصری، کتابخانه تخصصی و واحد انتشارات می‌باشد.   آزمایشگاه‌ها:       آناتومی- بیوشیمی- فیزیولوژی- میکروب‌شناسی- انگل‌شناسی- ایمنی‌شناسی- سلول‌شناسی و بافت‌شناسی- آسیب‌شناسی- آزمایشات کاربردی- فیزیک پزشکی- تغذیه- فارماکولوژی- هماتولوژی- SKILL LAB.   دانشکده پیراپزشکی:       دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 80- 1381 تأسیس گردید و از ابتدای تشکیل دانشگاه علوم پزشکی همدان به صورت ضمیمه دانشکده پزشکی اداره می‌شد. این دانشکده دارای پنج رشته روزانه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، علوم آزمایشگاهی، تکنسین اطاق عمل، هوشبری و رادیولوژی و یک رشته شبانه علوم آزمایشگاهی می‌باشد.       تعداد دانشجویان در حال حاضر مجموعاً 356 نفر است و در سال تحصیلی جدید بالغ بر 154 نفر دانشجو پذیرفته شده است. این دانشکده در حال حاضر دارای 4 کلاس با ظرفیت نهایی 180 نفر می‌باشد. دانشکده دارای 3 آزمایشگاه آموزشی است.   آزمایشگاه‌ها:       خون‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11784 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 44 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11785 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 64 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11786 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 30 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11787 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 24 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11788 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11789 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی با آزمون هردو 12 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11790 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11791 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11792 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون هردو 44 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11793 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون هردو 42 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11794 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 27 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11795 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11796 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 32 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11797 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11798 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی با آزمون هردو 12 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11799 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11800 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون هردو 35 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11801 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11802 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی با آزمون زن 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11803 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11804 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 27 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11805 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری با آزمون هردو 28 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11810 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11811 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11812 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 16 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12677 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل - عدم تعهد واگذاری خوابگاه
12678 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل -عدم تعهد واگذاری خوابگاه
12679 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل - عدم تعهد واگذاری خوابگاه
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27042 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردانی علوم آزمایشگاهی با آزمون مرد 15 عدم تعهد واگذاری خوابگاه