دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1347 مدرسه عالی پرستاری کرمانشاه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته (در زیرمجموعه بهداری) و دانشکده پزشکی (زیرمجموعه دانشگاه رازی) در سال 1355 با پذیرش دانشجو در مقطع دکترای عمومی تأسیس گردیدند. دانشکده پزشکی به استناد مصوبه سال 1364 مجلس شورای اسلامی از دانشگاه رازی منفک گردید و از آن پس با عنوان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مستقلاً به فعالیت آموزشی، پژوهشی و درمانی ادامه داد. در سال 1372 مطابق مصوبه شورای عالی اداری وزارت متبوع، همگام با دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها ادغام شد و از آن تاریخ با عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه در حال فعالیت است.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی1375- فوق تخصصجراحی قلبپزشکی1382- دکتری تخصصیداخلیپزشکی1370- دکتری تخصصیکودکانپزشکی1371- دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1371- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1370- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1371- دکتری تخصصیعفونیپزشکی1371- دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1371- دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1371- دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی1382- دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1355- دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1382- کارشناسی ارشدبافت‌شناسیپزشکی1379- کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی1378- کارشناسیبهداشت محیطبهداشت1375- کارشناسیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1375- کارشناسیماماییپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1358- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1358- کارشناسیپرستاری-1370- کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1376- کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1376- کارشناسی ناپیوستهمامایی-1374- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1353- کاردانیتکنولوژی رادیولوژی تشخیصیپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1368- کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1368- کاردانیهوشبریپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1374- کاردانیماماییپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1351- کاردانیپرتودرمانیبهداشت1382- کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1373- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1353- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371- کاردانیمبارزه با بیماری‌ها-1376- کاردانیاتاق عمل-1370- کاردانیبهداشت محیط-1372- کاردانیمبارزه با بیماری‌ها-1374- کاردانیبهداشت خانواده-1372- کاردانیبهداشت حرفه‌ای-1374- کاردانیعلوم آزمایشگاهی-1379- کاردانیمامایی-1372-     بیمارستان‌ها: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1امام خمینی(ره)1356213داخلی، جراحی، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و عفونی 2طالقانی1352209داخلی، جراحی، جراحی استخوان و مفاصل 3رازی135590کودکان و رشته‌های فوق تخصصی کودکان 4معتضدی1332110جراحی، زنان و زایمان و نوزادان 5شهید بهشتی135396قلب 6امام علی 7137896قلب 7سینا136085عفونی 8چهارمین شهید محراب1352110جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی 9فارابی1360248داخلی اعصاب و روانپزشکی 10شهید فهمیده135560کودکان 11درمانگاه حاج دایی1352-پوست     دانشکده‌ها: دانشکده پزشکی:       دانشکده پزشکی کرمانشاه در سال 1354 و به عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه رازی کرمانشاه تأسیس شد و در سال 1365 با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تبدیل گردید.   آزمایشگاه‌ها:       آناتومی، ایمنی‌شناسی، بیوشیمی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی، بافت‌شناسی، آسیب‌شناسی.   گروه‌های آموزشی: علوم پایه:       گروه آمار، گروه پزشکی اجتماعی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، گروه بیوشیمی، گروه علوم تشریحی، گروه معارف اسلامی، گروه پاتولوژی، گروه فیزیک پزشکی، گروه میکروب‌شناسی.   بالینی:       گروه ارتوپدی، گروه جراحی، گروه عفونی، گروه ارولوژی، گروه چشم، گروه قلب، گروه اطفال، گروه داخلی، گروه نورولوژی، گروه بیهوشی، گروه رادیولوژی، گروه ENT، گروه پوست، گروه روانپزشکی، گروه جراحی مغز و اعصاب، گروه زنان و زایمان.         تعداد دانشجوی مقطع علوم پایه:                                                     125 نفر       تعداد دانشجوی مقطع فیزیوپاتولوژی:                                              62 نفر       تعداد دانشجوی مقطع استاژری:                                                     120 نفر       تعداد دانشجوی مقطع انترنی:                                                         154 نفر       تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی تا کنون:                                1131 نفر       تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی:                           5 نفر       تعداد فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی:                  6 نفر       تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بافت‌شناسی:                      6 نفر       تعداد فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته بافت‌شناسی:              5 نفر       تعداد دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بالینی:                             81 نفر       تعداد فارغ‌التحصیلان تخصصی و فوق تخصصی بالینی:                     222 نفر   کتابخانه:       تعداد کتب فارسی: 13154       تعداد نشریات لاتین: 18 عنوان       تعداد کتب لاتین: 4110       تعداد نشریات فارسی: 25 عنوان       ارتباط شبکه: شبکه محلی شامل 25 نود، شبکه اینترنت Offline سه خط ارتباطی (مودم و تلفن)       برقراری بانک‌های اطلاعاتی مدلاین و نمایه مستقر در پایگاه عرضه اطلاعات       دارا بودن دو سالن مطالعه خواهران و برادران با گنجایش حدود 100 نفر   اعضای هیئت علمی ردیفنام و نام خانوادگیدرجه تحصیلیرتبه دانشگاهیگروه آموزشی 1شمس وزیریانفوق تخصصدانشیاراطفال 2هادی خرازیدکترای تخصصدانشیاربیوشیمی 3حسین حاتمیمتخصصدانشیارعفونی 4معصومعلی معصومیفوق تخصصدانشیارقلب 5حمید نعمانیدکترای تخصصیاستادیاربیوشیمی 6رستم قربانیدکترای تخصصیاستادیارعلوم تشریحی 7علی پورمتعبددکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی 8داریوش شکیباییمتخصصاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی 9یوسف اویسیدکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی 10علیرضا حسینیدکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی 11غلامرضا بهرامیدکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی 12مهدی وجدانیدکترای تخصصیاستادیارمیکروبیولوژی 13علی مصطفاییدکترای تخصصیاستادیارمیکروبیولوژی 14علی میکائیلیدکترای تخصصیاستادیارمیکروبیولوژی 15علی الماسیدکترای تخصصیاستادیاربهداشت پزشکی اجتماعی 16مسعود الفتی‌زادهدکترای تخصصیاستادیارفیزیک پزشکی 17محمدتقی عیوضیدکترای تخصصیاستادیارفیزیک پزشکی 18پرویز صیادیدکترای تخصصیاستادیارفیزیک پزشکی 19ابوالقاسم نظریمتخصصاستادیاررادیولوژی 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11600 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 68
11601 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 22
11602 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11603 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون هردو 22
11604 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11605 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 36
11606 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 36
11607 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22
11608 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون هردو 19
11609 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 26
11610 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11611 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11612 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 15
11613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 23
11614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11615 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون هردو 20
11617 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11618 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11619 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11620 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11621 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11622 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11623 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11624 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11625 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11626 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11627 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12624 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12644 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12645 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12604 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27083 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20