دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1328 هجری شمسی با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری به دانشکده پزشکی، تأسیس شد و با صدور مجوز ایجاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1335 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.       به تدریج با رشد و گسترش فرهنگ و آموزش عالی در کشور دانشکده‌های الهیات، علوم پایه، علوم تربیتی و روانشناسی، کشاورزی و مهندسی در این دانشگاه تأسیس شد. آموزشکده کشاورزی شیروان نیز در سال 1363 به این مجموعه افزوده شد.       در سال 1366 در پی تصمیم هیئت محترم دولت مبنی بر تفکیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه مشهد نیز به دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد تقسیم شد. در ادامه روند گسترش آموزش عالی در سال 1367 دانشکده علوم اداری و اقتصادی، در سال 1370 دانشکده دامپزشکی، در سال 1373 واحد نیشابور و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و در سال 1375 دانشکده علوم ریاضی به واحدهای آموزشی دانشگاه فردوسی افزوده شدند.       دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سال 1369 با پذیرش دانشجو در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فرانسه، جغرافیا علوم اجتماعی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث آغاز به فعالیت نمود.       دانشگاه فردوسی به لحاظ قدمت، سومین دانشگاه کشور و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در منطقه شمال شرق محسوب می‌شود و از اعتبار و موقعیت ویژه‌ای در این منطقه و در کنار کشورهای همسایه برخوردار است و هم اکنون با بیش از 15000 دانشجو و 640 عضو هیئت علمی و 2000 کارمند، فعالیت علمی و آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای دارد. در حال حاضر این دانشگاه سالانه بیش از 3000 دانشجوی دختر و پسر برای تحصیل در حدود 140 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌پذیرد که در مقایسه با آمار پذیرش دانشجو قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران افزایش بیش از دو برابر را نشان می‌دهد.       دانشگاه فردوسی سالانه قریب به 2500 دانش‌آموخته در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد. امید است این افراد و دانش‌آموختگان آینده دانشگاه، بتوانند منشأ خدمات ارزنده‌ای به جامعه و میهن اسلامی باشند.   اطلاعات کلی دانشگاه فردوسی مشهد سال تأسیس1328 سال تبدیل به دانشگاه1353 تعداد دانشکده‌های موجود11 دانشکده علوم انسانی دانشکده علوم تربیتی دانشکده فنی و مهندسی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم ریاضی دانشکده دامپزشکی دانشکده هنر دانشکده علوم پایه دانشکده الهیات دانشکده تربیت بدنی دانشکده علوم اداری تعداد مراکز تحقیقاتیزمین‌شناسی آموزشکده وابستهکشاورزی شیروان مرکز کارآفرینیدارد تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی7 انجمن دانش‌آموختگانندارد     تعداد رشته‌ها، اعضای هیئت علمی و مقاطع تحصیلی دانشگاه فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته زبان و ادبیات فارسیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری زبان و ادبیات عربکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی، کارشناسی ارشد علوم اجتماعیکارشناسی، کارشناسی ارشد زبان‌شناسیکارشناسی ارشد، دکتری تاریخکارشناسی، کارشناسی ارشد جغرافیاکارشناسی، کارشناسی ارشد (دو گرایش)، دکتری زبان روسیکارشناسی     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع زبان و ادبیات فارسی5110-16 زبان و ادبیات فرانسه11136 زبان و ادبیات انگلیسی--51318 زبان و ادبیات عرب134-8 تاریخ1-449 جغرافیا135514 علوم اجتماعی124411 زبان‌شناسی3---3 جمع کل1310332984     دانشکده الهیات شهید مطهری رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده الهیات شهید مطهری نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی علوم قرآن و حدیثکارشناسی، کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقیکارشناسی فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی، کارشناسی ارشد     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات شهید مطهری گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع فقه و مبانی حقوق اسلامی1-10-11 تاریخ و تمدن ملل اسلامی-1-56 ادیان و عرفان تطبیقی--224 فلسفه و حکمت اسلامی1-337 علوم قرآن و حدیث122510 جمع کل33171538     دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی     دانشکده دامپزشکی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده دامپزشکی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته دامپزشکیدکتری حرفه‌ای دامپزشکیکارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع علوم پایه--628 پاتوبیولوژی-26412 علوم درمانگاهی-214117     دانشکده علوم اداری و اقتصادی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده علوم اداری و اقتصادی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانیکارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظریکارشناسی علوم اقتصادیکارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکارشناسی، کارشناسی ارشد حسابداریکارشناسی حقوقکارشناسی مدیریت دولتیکارشناسی علوم سیاسیکارشناسی     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع مدیریت--4711 اقتصاد--71017 حسابداری--358 حقوق--167 علوم سیاسی--133 جمع کل--163147     دانشکده علوم پایه رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده علوم پایه نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته فیزیککارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری شیمیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری زمین‌شناسیکارشناسی، کارشناسی ارشد زیست‌شناسیکارشناسی، کارشناسی ارشد     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع فیزیک877101 شیمی577105 زمین‌شناسی2554- زیست‌شناسی14664     دانشکده علوم تربیتی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیکارشناسی، کارشناسی ارشد آموزش و پرورش کودکان استثناییکارشناسی آموزش و پرورش پیش‌دبستانیکارشناسی روان‌شناسی بالینیکارشناسی، کارشناسی ارشد روان‌شناسی استثناییکارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیارجمع علوم تربیتی22310-17 روان‌شناسی-12
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10568 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دامپزشکی با آزمون هردو 40
10569 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 30
10570 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون هردو 30
10571 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 25
10572 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10573 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 25
10574 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 25
10575 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 30
10576 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی با آزمون هردو 25
10577 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10578 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیلات با آزمون هردو 20
10579 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10580 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10581 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
10582 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10583 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت با آزمون هردو 20
10584 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 25
10585 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز با آزمون هردو 25
22900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22901 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22902 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 14
22903 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 9
22904 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
22905 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 11
22906 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 8
22907 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 8
22908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 8
10586 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دامپزشکی با آزمون هردو 36
10587 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 20
10588 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون هردو 15
10589 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10590 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10591 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10592 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 10
10593 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 20
10594 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی با آزمون هردو 10
10595 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 15
10596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیلات با آزمون هردو 15
10597 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
10598 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 15
10599 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 10
10600 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 10
10601 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت با آزمون هردو 15
10602 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز با آزمون هردو 10
22909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22910 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 8
22911 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 8
22912 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
22913 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22914 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22915 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22916 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
10603 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27150 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -