دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه ملایر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه در قبال ارائه خوابگاه دولتي هيچگونه تعهدي ندارد. 2) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نماييد. 3) نشاني: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراك. كدپستي6571995863 تلفن دفتر معاونت آموزشي:32355424 اداره آموزش: 33339981-081
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10756 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری با آزمون هردو 60
10757 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون هردو 80
23018 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 11
23019 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 14
10758 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
10759 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10760 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10761 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10762 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10763 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10764 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10765 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10766 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10767 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10768 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10769 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10770 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10771 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10772 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25