کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15039 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15040 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18579 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18580 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 18581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 15