کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15097 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15098 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18852 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18853 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 15099 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15100 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15101 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15102 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15103 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی علوم دامی زن - مرد 25