کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 19516 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی زن - مرد 15