کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 19610 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15363 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15364 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 19611 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 15