کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 19828 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15412 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 19829 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19830 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مدیریت صنعتی زن - مرد 15