کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15684 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20609 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20610 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20611 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15