کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 20140 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20141 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان علوم اقتصادی زن - مرد 15