کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15519 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15520 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15521 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15522 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیلات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 20154 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20155 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20156 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20157 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20158 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20159 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15523 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15524 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15525 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 20160 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 30