دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه گنبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه گنبدكاووس فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد. 2) دانشكده علوم انساني آزادشهر (ويژه خواهران) داراي خوابگاه به صورت خودگردان مي باشد. 3) نشاني: استان گلستان، گنبدكاووس، خيابان شهيد فلاحي، تلفن: 33225022 نمابر: 33224060-017 انتهاي بلوار بصيرت.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10649 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی با آزمون هردو 25
10650 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
22950 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22951 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 8
22952 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری با آزمون هردو 8
22953 روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی با آزمون هردو 9
22954 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری با آزمون هردو 8
10651 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10652 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10653 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10654 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10655 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10656 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10657 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22955 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10658 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25