دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زمین شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
زمین شناسی هدف شناخت پديده هاي مختلف زمين، هدف اصلي اين رشته است.  اما در كشور ما به لحاظ فراواني منابع طبيعي و وجود ذخائر با ارزش در اعماق زمين، دانش زمين شناسي از نظر علمي و اقتصادي داراي ارزش هاي ويژه اي است و نقش موثري را در زمينه شناخت منابع معدني، اكتشاف و بهره برداري از آنها و به طور اخص منابع نفتي دارد. بطور كلي هدف از اين رشته تربيت نيروهاي متخصصي است كه بتوانند مسؤوليت طرح و مطالعات، اجرا و نظارت بر اجراء طرح هاي مختلف معدني و انرژي را در زمينه هاي اكتشاف و استخراج، طرح هاي مختلف عمراني در زمينه هاي سدسازي، تامين آب، آب رساني، راه سازي و ... را برعهده گيرند. ماهيت در عصر شكوفايي دانش و فن آوري، هر روز كه مي گذرد ساختماني مرتفع تر، سدي عظيم تر يا تونلي در اعماق بيشتر احداث مي شود. امروزه با افزايش جمعيت، نياز به منابع آبي جديد، مواد اوليه مورد نياز صنايع و انرژي، بيش از گذشته احساس مي شود. برنامه ريزي اصولي همراه با خودباوري و تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد در جهت دست يابي به فن آوري و كشف منابع اوليه مورد نياز، مي تواند راه گشاي استقلال و پيشرفت ملت ها، بويژه كشورهاي در حال توسعه باشد. وضعيت فعلي جهان به گونه اي است كه اگر قرار بود كشورهاي جهان سوم منابع معدني، انرژي و آب خود را به درستي شناخته و در راه پيشبرد منابع ملي خود از آنها بهره جويند، كشورهاي صنعتي جهان با بحران حاد و غيرقابل تصور، بخصوص با كمبود مواد معدني و انرژي مواجه مي شدند. بدين سبب، كشورهاي صنعتي، براي جلوگيري از بروز بحران هاي احتمالي و تسلط بر منابع اوليه، هميشه به گونه‌اي سعي مي كنند كشورهاي جهان سومي و در حال توسعه را از دستيابي به فن آوري و علوم جديد بازدارند. در اين ميان، كشورهاي مستقل جهان همچون كشور ما، اين وظيفه خطير را به عهده دارند كه با درك و شناخت صحيح از منابع معدني و انرژي و ثروت هاي خدادادي به گونه اي از آن ها استفاده نمايند كه متضمن استقلال و آزادي نسل هاي آينده خود باشند. ميهن اسلامي ايران با منابع غني از مواد سوختني (مايع، گاز و جامد)، ذخاير فلزي و غيرفلزي، منابع آب و قرار گرفتن در كمربند فعال لرزه خيزي، نياز وافر به متخصصان و پژوهشگراني دارد كه با شناخت كامل نسبت به علوم زمين، به كاوش سطحي و زيرزميني بپردازند و نعمت هاي الهي را آشكار كرده، مورد بهره برداري صحيح قرار دهند. به منظور تربيت نيروي متخصص زمين شناس، كارشناسي رشته زمين?شناسي در گروه آزمايشي علوم تجربي ارائه مي گردد.   تواناييهاي فارغ التحصيلان همان گونه كه اشاره شد، فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند مسئوليت هاي متفاوتي نظير: طراحي، مديريت، اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي معدني و امور مختلف عمراني را به عهده گيرند، از آن جمله به موارد زير مي توان اشاره نمود: 1- اكتشاف ، پي جويي و استخراج معادن و برنامه ريزي لازم براي بهره برداري از آن ها. 2- مطالعه و بررسي آب هاي زيرزميني و سطحي و ارائه راهكارهاي مناسب در بهره برداري اصولي از منابع آب زير سطحي و سطحي (مديريت منابع آب). 3- مطالعات مكان يابي براي ساخت سازه هايي نظير سد، تونل، راه و ... 4- انجام مطالعات ژئوتكنيكي (مكانيك خاك و سنگ) در طرح هاي عمراني مختلف نظير: سدسازي، تونل و ... 5- شناسايي مناطق مستعد لرزه خيزي و انجام مطالعات لرزه خيزي طرح هاي مختلف عمراني و ارائه عوامل موثر در طراحي زمين لرزه اي . 6- مطالعات فرسايش پذيري خاك ها و رسوبات انباشته شده در پشت سدها و ارائه شيوه اي مناسب در جهت كاهش اثرات زيانبار فرسايش خاك و رسوبات. 7- مطالعه و مديريت اكتشاف منابع نفت و گاز از دريا و خشكي. 8- نقشه برداري معادن و ديگر طرح هاي عمراني. توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه توانايي علمي: با توجه به كميت و كيفيت درس هايي كه در اين رشته تدريس مي گردد و همچنين شرايط كاري كه فارغ‌التحصيلان اين رشته بعد از فراغت در آن مشغول فعاليت هستند، ايجاب مي كند كه داوطلب از توان و دانش بالايي در زمينه‌هاي زمين شناسي و دروس علوم پايه از قبيل: رياضي، شيمي و فيزيك برخوردار باشد. توانايي جسمي: در اين رشته واحدهايي هست كه مي بايست در صحرا و بيابان انجام شود، لذا شرايط جسماني مساعد، قدرت تحمل شرايط سخت كاري، قدرت تجزيه و تحليل و قدرت تصميم گيري سريع از شرايطي هستند كه براي داوطلب مطلوب به حساب مي آيند. علاقمنديها: علاقه، استعداد، روحيه قوي و امكان فعاليت در شرايط دشوار مناطق خارج از شهر، از ديگر توانايي هاي مطلوب داوطلب اين رشته مي باشد. داوطلب مي بايست با مطالعه دقيق مباحث اين رشته و با در نظر گرفتن علايق شخصي خود تصميم گيري كند. وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر امكان ادامه تحصيل تا سطوح عالي در گرايش هاي مختلف اين رشته در كشور وجود دارد. در مقطع كارشناسي ارشد امكان ادامه تحصيل در اين گرايش ها وجود دارد: آب شناسي، پترولوژي، تكتونيك، زمين شناسي اقتصادي، زمين شناسي مهندسي، زمين شناسي نفت، سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي، فسيل شناسي و چينه شناسي و ژئوفيزيك (مشترك، رشته فيزيك). در هر يك از گرايش هاي ياد شده، زير شاخه هاي تخصصي تري وجود دارد كه در مقطع دكتراي تخصصي و بخصوص در ضمن انجام پايان نامه دكتري به آن پرداخته مي شود. امكان ادامه تحصيل در پاره اي از گرايش ها در داخل كشور مهيا نيست اما در خارج از كشور ارائه مي شود. رشته هاي مشابه و نزديك به اين رشته علوم زيستي و شيمي رشته هايي هستند كه ارتباط بسيار نزديكي با اين رشته دارند. همچنين ابزار كار اين رشته، نقشه هاي ماهواره اي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و نقشه برداري باعث پيوند اين رشته با ديگر علوم مي شود. خاك شناسي، آب شناسي، هواشناسي، سنگ شناسي و جغرافيا در ارتباط تنگاتنگ با اين رشته اند. آينده شغلي و بازار كار با توجه به وابستگي اقتصادي بسياري از كشورهاي دنيا به منابع معدني، اعم از نفت، گاز، طلا و ديگر فلزات و كاني هاي غيرفلزي، و نقش زمين شناسي در شناسايي و اكتشاف اين منابع و ياري رساندن به ديگر علوم مرتبط در اين زمينه ها، جايگاه زمين شناسي در عصر حاضر جايگاهي ويژه و در خور تامل مي باشد. كشور ما نيز به علت مساحت گسترده و تنوع پديده هاي مرتبط با زمين شناسي و در اختيار داشتن منابع معدني بسيار غني و قرار گرفتن بر روي منطقه اي فعال از نظر زمين شناسي، نياز وافري به پژوهشگران و متخصصان اين رشته دارد تا به مطالعه و كاوش در آن پرداخته، ضمن شناخت اسرار آن، فرصت هاي استفاده از اين منابع را فراهم سازند. وزارتخانه هايي همچون صنايع و معادن، نفت، نيرو، راه، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش و همچنين شركت هاي مرتبط با فعاليت هاي سدسازي، آب يابي، حفر تونل، راه سازي، اكتشاف آب و نفت و معادن، بخش هاي مرتبط با تهيه نقشه‌هاي زمين شناسي و معدني، آزمايشگاه هاي سنگ شناسي و زمين شناسي و در مجموع كليه مراكزي كه در ارتباط با موضوع زمين فعاليت مي كنند، مي توانند زمينه هاي اشتغال و فعاليت فارغ التحصيلان رشته زمين شناسي باشند. وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر سرزمين ايران از منابع معدني بسياري برخوردار است، اين منابع اعم از مواد سوختي، ذخاير فلزي و غيرفلزي گران بها احتياج به كشف و بهره برداري دارند. منطقه اي كه ايران روي آن قرار دارد نيز جزو مناطق فعال به حساب مي آيد كه باعث وقوع زلزله ها، تغيير ساختار زمين، پديده كوه‌زايي، تغيير پهناي درياها و خليج مجاور و ده ها مطلب شگفت انگيز و درخور دقت و مطالعه بيشتر مي شود. شناخت اين همه پديده فقط از دست پژوهشگران اين رشته برمي آيد.   درس هاي پايه رشته زمين شناسي رياضي 1 و 2 فيزيک پايه 1 و 2 شيمي عمومي و آزمايشگاه مباني کامپيوتر   درس هاي اختياري رشته زمين شناسي ميزالوگرافي ميکروفاسيس تخمين و ارزيابي ذخاير معدني تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدن سنجش از دور ترموديناميک زلزله شناسي مکانيک سنگ سايز موتکتونيک زمين شناسي زيرزمين ژئوفيزيک کاربردي زمين شناسي مهندسي کاربردي زمين شناسي محيط زيست آتشفشان شناسي ژئوشيمي آلي آمار و احتمال خاک شناسي زمين شناسي دريايي محيط هاي رسوبي ئيدروژئوشيمي آب شناسي زمين شناسي زغال سنگ ها زمين شناسي مواد انرژي زا ديرينه شناسي گياهي ژئو مورفولوژي مکانيک خاک   درس هاي اصلي رشته زمين شناسي زمين شناسي فيزيکي زمين شناسي تاريخي بلورشناسي هندسي بلور شناسي نوري کاني شناسي رسوب شناسي سنگ شناسي رسوبي سنگ شناسي آذرين سنگ شناسي دگرگوني ديرينه شناسي (ماکروفسيل) 1 و 2 چينه شناسي زمين شناسي ساختماني زمين ساخت فتوژئولوژي ژئوشيمي ژئوفيزيک نقشه برداري   درس هاي تخصصي رشته زمين شناسي زمين شناسي ايران همراه با عمليات زمين شناسي اقتصادي زمين شناسي نفت آب هاي زيرزميني زمين شناسي مهندسي پترولوژي زمين شناسي صحرايي متون علمي زمين شناسي    
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10029 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10038 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی با آزمون هردو 45
10077 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10089 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10097 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10107 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی با آزمون هردو 40
10113 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی با آزمون هردو 40
10124 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی با آزمون هردو 10
10168 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی با آزمون هردو 30
10234 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زمین شناسی با آزمون هردو 50
10244 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10247 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10319 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10325 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10359 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10362 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10418 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی با آزمون هردو 25
10404 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10409 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10449 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی با آزمون هردو 35
10425 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی با آزمون هردو 45
10440 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10493 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10497 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10570 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون هردو 30
10588 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون هردو 15
10619 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10643 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10646 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10692 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10699 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10726 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10773 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10776 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10790 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10795 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10819 روزانه دانشگاه یزد یزد زمین شناسی با آزمون هردو 40
10867 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 46
10870 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
17462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17475 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نژند - ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس (محل تحصیل هرمز) هرمزگان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر خمیر هرمزگان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40