دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زیست شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
زیست شناسی هدف و ماهیّت   هدف اين رشته تربيت کارشناسان متعهد و متخصصى است که از مفاهيم کلى و اساسى زیست شناسی آگاهى کافى داشته جنبه هاى نظرى و کاربردى اين علم را با گذرانيدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نيازهاى مراکز آموزشى و پژوهشي، توليدى و خدماتى را در زمينه هاى مذکور مرتفع سازند. برنامه هاى آموزشى دوره هاى کارشناسى زیست شناسی به صورت زير برنامه ريزى میشود:                 ۱. دبيرى زیست شناسی و زیست شناسی عمومى                 ۲. رشته زیست شناسی در گرایش هاى (علوم گياهي، علوم جانوري، علوم ميکروبيولوژي، علوم سلولى و مولکولي) دروس اين دوره به صورت عمومي، پايه، اصلى و تخصصى گرايشى می باشد، اهم موارد لازم به ذکر در مورد گرایش هاى فوق عبارتند از:  گرایش علوم گياهى: دانشجويان با گذرانيدن دروس مشترک و اختصاصى خود که در آن ۱۰ واحد دروس اختيارى و با جنبهٔ کاربردى نيز پيش بينى شده است می توانند نياز مؤسسات پژوهشي، آموزشي، توليدى و خدماتى به کارشناسان علوم گياهى را برطرف نمايند. از جمله دروس تخصصى گرایشٔ علوم گياهى عبارتند از: جلبکشناسي، قارچشناسي، مورفولوژى گياهي، اکولوژى گياهي، فيزيولوژى گياهي، اصول و روشهاى ردهبندى گياهان و ... . اهميت اين گرایش با توجه به نياز مراکز پژوهشى به کارشناسى علوم گياهى آشنا به مسائل گياهشناسى و فيزيولوژى گياهي، نياز علوم گياه پزشکى به کارشناسان علوم گياهي، نياز به کارشناسان علوم گياهى در کشاورزى و صنايع داروئي، غذائى و چوب و کاغذ و ... نياز به کارشناسان علوم گياهى در مسائل محيط زيست، رفع نيازمندىهاى علوم طبيعى و باغهاى کشاورزى به کارشناسان علوم گياهى و پاسخگوئى به نياز مراکز آموزشى و پژوهشى در زمينهٔ تربيت مدرس و محقق علوم گياهى به خوبى روشن میشود.  گرایش علوم جانورى: هدف اين گرایش به وجود آوردن زمينههاى مساعد براى شناخت علوم جانوري، برقرارى ارتباط صحيح آن با ساير علوم و در نتيجه تربيت کارشناسانى است که قابليت درک و حل مسائل بنيادى علوم جانورى را داشته و به جنبههاى کاربردى آن آشنا باشند. داوطلبان ورود به اين گرایش بايد در دروس - زيستشناسي، فيزيک، شيمى و رياضى دبيرستان قوى باشند. اهميت اين گرایش با توجه به نياز علوم پزشکي، بخشهاى تحقيقاتى و آموزشى و موزهها و باغهاى وحش به کارشناس و محقق در گرایشٔ علوم جانورى به خوبى مشخص میشود. جانورشناسي، حشره شناسى و زیست شناسی مولکولي، فيزيولوژيک جانورى و ... از جمله دروس تخصصى اين گرایش میباشند. گرایش علوم ميکروبيولوژى: هدف اين گرایش شناخت جانداران ميکروسکوپى و مسائل مختلف مربوط به زندگى آنها است. داوطلبانى که ديپلم تجربى داشته باشند در اين گرایش موفقتر هستند. علاوه بر علاقه به مسائل زيستى داوطلب بايد به کارهاى آزمايشگاهى (نظير کشت ميکروارگانيزمها) علاقهمند باشد. ميکروبيولوژى عمومي، ميکروبيولوژى محيطي، ميکروبيولوژى صنعتي، باکترىشناسي، قارچشناسى ويروسشناسي، تک ياخته شناسى و ... از جمله دروس اختصاصى اين گرایش مىباشند. اهميت اين رشته با توجه به نياز صنايع غذائى و تخميرى به کارشناسان اين گرایش، نياز علوم پزشکى و داروئي، نياز سازمانهاى محيط زيست و مبارزه با آلودگى آن، نياز کشاورزى و دامپروري، نياز دانشگاهها به مدرس و محقق و ... به خوبى روشن میشود. گرایش علوم سلولى و مولکولى: تربيت کارشناسان متعهد و متخصص براى شناخت مسائل و پديدههاى زيستى در قالب سلولى و مولکولى هدف اين گرایش است. اهميت اين گرایش با توجه به لزوم بسط اين دانش، لزوم تحقيقات گسترده در زمينهٔ اعتلاء علوم پزشکى و داروئى و صنعتي، لزوم قطع وابستگى و شروع نو انديشى در مسائل علوم سلولى و مولکولي، لزوم فراهم آوردن تربيت محقق و مدرس در اين زمينه، به خوبى روشن می شود. داوطلب ورود به اين رشته بايد علاقهمند و مستعد (خصوصاً در کارهاى آزمايشگاهي) باشد. ايمنولوژى بافت شناسي، بيوشيمى ويروسها، زیست شناسی سلولي، سيتوشيمى و ... از جمله دروس اختصاصى اين گرایش میباشد.  گرایش دبيرى زیست شناسی (زیست شناسی عمومى): فارغالتحصيلان اين گرایش با گذرانيدن دروس مشترک تخصصى خود (به همراه تعدادى دروس تربيتى به منظور آشنائى با فنون معلمي) میتوانند توانائىهاى لازم براى رفع نيازهاى وزارت آموزش و پرورش به دبيران زیست شناسی را به دست آورند. ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر                 در کليه گرایش هاى فوق تا کارشناسى ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور امکان پذير است.                 بر اساس مصوبات جديد شوراى عالى برنامه ريزى در نظر است رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسى داراى ۲ رشته و ۱۰ گرايش باشد.           رشته زیست شناسی در ۵ گرايش                             (دبيري، عمومي، علوم گياهي، علوم جانوري، دريا)  رشته زیست شناسی سلولى مولکولى در ۵ گرايش       (علوم سلولى و مولکولي، ميکروبيولوژي، ژنتيک، بيوشيمي، بيوفيزيک)     زیست شناسی سلولی و مولکولی – گرایش میکروبیولوژی هدف و ماهیت هدف این شاخه شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنهاست. علم میکروبیولوژی در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسانها، دامها و نباتات وارد کنند، بحث می کند. در گذشته به میکروبها شیطانهای نامرئی می گفتند اما امروزه باید به آنها فرشته های نامرئی بگوییم چرا که اگر میکروارگانیسم ها در چرخه حیات، وظیفه خویش را انجام ندهند، زندگی تمام موجودات از نباتات و حیوانات گرفته تا انسان به زوال کشیده می شود و باز بخشی از این میکروارگانیسم ها هستند که با ایجاد انواع بیماریهای عفونی زندگی بشر را به خطر می اندازند مانند “ابولا” که یک بیماری ویروسی ناشناخته بود و در آفریقا تعداد زیادی از افراد را به کشتن داد و یا “ایدز” که بشر را تا آستانه سال ۲۰۰۰ عاجز و ناتوان کرده است. بی شک نمی توان به نقش مهم میکروارگانیسم ها در هستی اعتقاد داشت و از اهمیت کاربرد رشته میکروبیولوژی که به عنوان بررسی میکروارگانیسم ها می پردازد، غافل ماند. اما میکروارگانیسم ها که اساس و پایه علم میکروبیولوژی را تشکیل می دهند، چه هستند؟ میکروارگانیسم ها موجودات ریز ذره بینی مانند: باکتریها، ویروسها، قارچهای میکروسکوپی و ژرتوزوئرها هستند که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند. علم میکروبیولوژی که گرایشی از علم زیست شناسی است به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها می پردازد. در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد. رشته میکروبیولوژی که با میکروارگانیسم ها یعنی موجودات ریز ذره بینی سروکار دارد، دو جنبه مهم دارد. یکی مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیات انسانها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند و میکروبیولوژیست با شناسایی روش و مسیر ایجاد بیماری ها می تواند این مسیر را متوقف کرده و از چرخه و سیر بیماری جلوگیری کند و جنبه دیگر استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی و تبدیل بهینه صنایع غذایی مثل تهیه پنیر، ماست و یا حتی نان و همچنین تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی می باشد.اهمیت این رشته با توجه به نیاز صنایع غذایی و تخمیری به کارشناسان این رشته، نیاز علوم پزشکی و دارویی، نیاز سازمان های محیط زیست و مبارزه با آلودگی آن، نیاز کشاورزی و دام پروری، نیاز دانشگاه ها به مدرس و محقق و … به خوبی روشن می شود. گرایش های مقطع لیسانس: میکروبیولوژی یکی از پنج گرایش رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی است. اما لازم به توضیح است که … علم میکروبیولوژی گرایشهای مختلفی دارد که عبارتند از: الف) گرایش پزشکی. در این گرایش میکروبهایی که برای انسان بیماری زا هستند و چگونگی فعالیت آنها بررسی می شود. البته این گرایش قسمت کوچکی از علم میکروبیولوژی را به خود اختصاص می دهد چرا که از میان میکروبهای شناخته شده فقط حدود ۱۷۰ نوع میکروب، بیماری زا هستند و بقیه میکروبها تاکنون شناخته شده اند، میکروبهایی مفید می باشند. ب) غذایی. بسیاری از مواد غذایی مثل ماست یا پنیر به یاری میکروبها تولید می شوند. ج)صنعتی. در این گرایش از میکروبیولوژی از میکروبهای مفید برای تولید مواد صنعتی مانند اسیدها و کمپوست میکروبی (تهیه کود به یاری مواد زاید و زباله ها) استفاده می شود. همچنین از میکروبها در رفع آلودگی های محیط زیست استفاده می گردد. آینده شغلی، بازار کار، درآمد: دکتر یحیی همتی مدیر گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در این باره می گوید: میکروبیولوژی پایه و اساس بسیاری از علوم از قبیل: بیوشیمی، بیوتکنولوژی، زنتیک و پزشکی است. برای مثال یکی از پایه های مستحکمی که پزشکی بر روی آن استوار است، میکروبشناسی است. چون علم میکروبشناسی است که توانسته است در مقابل حملات سهمگین بیماری های بسیار خطرناک و جهانگیر مانند فلج اطفال و یا طاعون با تشخیص، درمان و یا تهیه واکسن و راههای اساسی و موثر در اختیار بشر قرار دهد و باز علم میکروبشناسی است که باید راهی برای نجات انسان از چنگال بیماریهای عفونی جدید پیدا بکند. یکی از کاربرهای رشته میکروبیولوژی حداقل در بعد سنتی، تشخیص بیماری است چون در آزمایشگاههای تشخیص طبی محققان عمدتاً با بیماریهای عفونی میکروارگانیسم ها سروکار دارند یعنی یا بطور مستقیم به تشخیص میکروارگانیسم ها می پردازند یا به تشخیص آثار حیاتی آنها می پردازند که نهایتاً این آثار حیاتی ما را به سوی یک میکروارگانیسم هدایت می کند مثل ترشح یک آنزیم یا تبدیل قند به اسید که در این موارد ما خود میکروارگانسم را نمی بینیم اما از آثار حیاتی آن می توانیم تشخیص دهیم که با چه میکروارگانیسمی سروکار داریم و این میکروارگانیسم چه بیماری را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه متاسفانه امروزه دنیا با خطر شیوع مجدد بیماریهای میکروبی قدیمی و شیوع بیماریهای جدید روبرو است رشته میکروبیولوژی در پیشگیری و جلوگیری از بیماری کاربرد دارد مثل علم واکسینه لوژی که علم جدیدی است و وظیفه آن ساخت واکسنها و سرمهای مختلف می باشد. مواد غذایی و تولید مواد غذایی مختلف اثر میکروارگانیسم ها بسیار قابل توجه است. همچنین رشته میکروبیولوژی در کشاورزی بطور بسیار وسیعی در تشخیص آفات گیاهی، مبارزه با آفات گیاهی و ایجاد مقاومت گیاهی نسبت به آفات (ایجاد گیاهانی مقاوم به آفات و حشرات) مورد استفاده قرار می گیرد. در صنایع و معادن نیز برای استخراج فلزات سنگین و در تصفیه نفت در گوگردزدایی از نفت مورد استفاده قرار می گیرند. همین استفاده از رشته میکروبیولوژی در گوگردزدایی بسیار مهم است چون در تصفیه نفت مرحله گوگردزدایی بسیار گران تمام می شود. اما میکروارگانیسم هایی هستند که گوگرد را در خودشان تثبیت می کنند و جدا می شوند و به این وسیله می توان بهترین نفت بدون گوگرد را خیلی ارزان به دست آورد. در محافظت از محیط زیست نیز میکروارگانیسم هایی هستند که تصفیه فاضلابها و مبارزه بیولوژیک با عفونتها آلودگی های فاضلابی مورد استفاده قرار می گیرند و آب سالم و در حقیقت بدون آلودگی تحویل می دهند همچنین در آلودگیهای نفتی میکروبهای نفت خواری هستند که پارافین و خود نفت را به عنوان مواد غذایی استفاده می کنند و توده ای سلولی می سازند که مورد مصرف تغذیه آبزیان را از بین می برد، تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان قرار می گیرد. تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان را از بین می برد، تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان قرار می گیرد. تا حدودی نیز همین کار در خلیج فارس برای تصفیه آلودگی چاههای نفتی کویت انجام گرفت. حتی در صنعت نساجی نیز این علم به یاری بشر آمده است و به تازگی در صنعت نساجی از میکروارگانیسم ها برای تثبیت نشاسته و آهار دادن پارچه استفاده می شود. فعالیت در مراکز میکروب شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی، بررسی آلودگی های میکروبی مواد غذایی اعم از فرآورده های گیاهی و دامی، صنایع غذایی مراکز تشخیص بیماری میکروبی، ویروس، عوامل و فرآورده های تخمیری و … نمونه هایی از توانایی های فارغ التحصیلان گرایش میکروبیولوژی است. سازمان ها و مراکزی مانند وزارت بهداشت و درمان، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها، بیماری های دامی (دام پزشکی). آزمایشگاه های تشخیص طبی، صنایع غذایی مختلف و کارخانه های کنسروسازی، نوشابه سازی، عصاره گیری میوه ها، عرقیات و صنایع گوشتی و … همه و همه محل هایی هستند که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آنها مشغول به کار شوند. توانایی های جسمی، علمی، روانی و … مورد نیاز و قابل توصیه الف) توانایی علمی: آقای محمد آموزگار نیز در این باره می گوید: دانشجوی این رشته باید در درس زیست شناسی بخصوص در بخشهایی که به علوم سلولی مولکولی می پردازد و شیمی قوی و توانا باشد. به هر حال فارغ التحصیلان دیپلم تجربی در این رشته موفق ترند. ب) توانایی جسمی: ج) علاقمندیها: صبر و حوصله و عشق و علاقه دو نکته اساسی برای موفقیت در رشته میکروبیولوژی است که تمام استادان و دانشجویان این رشته به آن اشاره می کنند چرا که تحقیق در آزمایشگاههای میکروبیولوژی و کشت دادن یک میکروب نیازمند صبر و حوصله است و تحقیق در مورد بیماریهای میکروبی و مبارزه با آنها عشق و علاقه ای وافر می طلبد. این علاقه باید از دو جهت باشد، یکی علقه به مسائل زیستی و دیگری علاقه به کارهای آزمایشگاهی (نظیر کشت میکروارگانیسم ها) اما علاوه بر نکات فوق دکتر محمدی در مورد ویژگی های دانشجوی موفق این رشته می گوید: دانشجوی این رشته باید از دو توانایی مهم برخوردار باشد که یکی از آنها حافظه ای قوی است چون بیشتر مطالب این رشته تئوری است و دوم قدرت تجزیه و تحلیل است چرا که اگر دانشجویی نتواند از اطلاعاتی که در حافظه اش جمع کرده است، بهره برداری مناسب کرده و تحلیل مناسبی داشته باشد، مثل یک کامپیوتر خاموش می ماند که هیچ استفاده ای از آن نمی شود. د) توانایی مالی: وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر: وی در ادامه در مورد موقعیتهای شغلی این رشته در ایران می گوید: در حال حاضر کارشناسان میکروبیولوژی به عنوان نیروهایی که مسلط به تکنیکهای میکروبیولوژی هستند در پژوهشگاه نفت برای تحقیق بر روی میکروبهای نفت خوار یا گوگردزدایی، در بخش صنایع غذایی در کارخانه های کنسروسازی و کمپوت سازی و در صنایع بهداشتی مشغول به کار هستند اما مسلم است کسی که در رشته میکروب شناسی مدرک لیسانس دارد، باید در کنار یک کارشناس یا متخصص که دارای تحصیلات عالی تری است کار بکند اما اگر دانشجوی این رشته به مدارج بالاتر تحصیلی دست پیدا کند، علاوه بر به دست آوردن اطلاعات جدیدتر، می تواند موقعیتهای شغلی بهتر و متنوع تری داشته باشد. دکتر همتی نیز با اشاره به موارد فوق می گوید: کاربرد این رشته آنقدر گسترده است که قابل ذگر نیست برای مثال محقق این رشته از یک سوی می تواند به بررسی کاربرد سلاحهای میکروبی و راههای پیشگیری از این سلاحها بپردازد و از سوی دیگر می تواند در کارخانه های عطرسازی به ساخت عطرهای خوشبو به یاری میکروبها مشغول باشد. دکتر همتی همچنین در مورد امکان داشتن شغل آزاد در این رشته می گوید: تهیه لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز در این رشته یکی از شغلهایی است که بعضی از فارغ التحصیلان میکروبیولوژی جذب آن می شوند و در این زمینه خدمات شایسته ای انجام می دهند. طیبه جلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه تهران نیز در مورد موقعیتهای شغلی این رشته می گوید: رشته میکروبیولوژی موقعیتهای شغلی متنوعی دارند که از ان جمله می توان به فعالیت در موسسه استاندارد و یا آزمایشگاههای کارخانجات تهیه مواد بهداشتی و غذایی در جهت تشخیص کیفیت و سلامت این مواد از نظر عدم آلودگی میکروبی (بیماری زا یا مولد فساد) اشاره کرد. همچنین عده ای از فارغ التحصیلان در مراکز تهیه مواد دارویی مانند تهیه آنتی بیوتیک ها کار می کنند چرا که از برخی میکروارگانیسم ها مانند کپکها و اکتیومیست ها می توان برای تهیه بعضی از آنتی بیوتیک ها مثل پنی سیلین ها و استرپتومایسین استفاده کرد و بالاخره کارخانجات تهیه اسیدها مانند اسید بوتریک و اسید استیک و حلال ها مانند الکل و استون و مراکز تهیه واکسن مانند موسسه رازی و انستیتو پاستور ایران می توانند مراکز جذب فارغ التحصیلان این رشته باشند. میکروبیولوژی یا زیست شناسی سلولی مولکولی گاه می شنویم که از رشته میکروبیولوژی با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی یاد می شود. برای مثال در برخی از قسمتهای دفترچه ها راهنمای آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از این رشته با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی یاد شده است و به همین دلیل تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری تصور می کنند که رشته میکروبیولوژی همان رشته علوم سلولی مولکولی است و در نتیجه هنگام انتخاب رشته با مشکلاتی روبرو می شوند. دکتر محمدی درباره تفاوت مابین این دو رشته می گوید: در حقیقت علم میکروبیولوژی سلول (به اصطلاح چگونگی کارکردن و سوخت و ساز بدن سلول) صحبت می شود، در واقع ساختار سلول به عنوان یک میکروارگانیسم مورد بررسی قرار می گیرد، اما این باعث نمی شود که دو رشته فوق را یکی بدانیم چون علوم سلولی مولکولی از حیطه فعالیتهای بیرونی میکروب خارج شده و وارد فعالیتهای درونی آن می شود، در حالیکه در علم میکروبیولوژی تاثیرات بیرونی میکروارگانیسم ها مطالعه می شود. برای مثال شما در علم میکروبیولوژی نگاه می کنید که میکروارگانیسم مورد نظر شما نظر شما چه نوع بیماری ایجاد کرده و از روی آثار بیماری حدس می زنید میکروارگانیسمی را که بررسی می کنید، چه نوع میکروبی است. دکتر محمدی همچنین در مورد نام رشته میکروبیولوژی می گوید: با توجه به این که امروزه علوم بسیار ریز، جزئی و تخصص شده است، بهتر است که دو علم میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی در کنار یکدیگر و با نام تخصصی خود به علم زیست شناسی خدمت بکنند نه اینکه یک علم، دیگری را احاطه بکند. مثلاً اگر بخواهیم میکروبیولوژی را زیر مجموعه ای از علوم سلولی و مولکولی بدانیم، اشتباه است چون بعضی از اوقات علوم سلولی و مولکولی کاری به میکروارگانیسم ها ندارد و در مورد سلولهای یوکاریوتی یا سلولهای انسانی صحبت می کند. معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی – گرایش ژنتیک هدف ماهیت: سال ۱۹۷۳ وقتی به یاری علم ژنتیک اولین ژن “کلون” گردید شاید کمتر کسی فکر می کرد که بزودی این علم یکی از علوم راهبردی دنیا شود و حتی تا جایی گسترش بیابد که نشریه Science باسواد بودن را مساوی با اطلاع داشتن از دو علم کامپیوتر و ژنتیک بداند. این علم جوان در این مدت کوتاه به یکی از علوم استراتژیک جهان تبدیل شده است. دکتر محمدرضا نوری دلوئی استاد ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در معرفی این علم می گوید: “بطور کلی دانش ژنتیک درباره انتقال صفات وراثتی از والدین به اولاد بحث می کند که البته این والدین می توانند انسان، درخت و یا باکتری باشند. در واقع ژنتیک تلاش می کند تا بگوید که چه مکانیزم هایی مولکولی، عامل انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر هستند. مکانیزم هایی که باعث می شوند تا فرزندان شباهت زیادی به والدین داشته باشند و همچنین می خواهد بداند که چرا گاهی اوقات در بین والدین و فرزندان در برخی صفات تفاوت های بسیار معنی داری وجود دارد؟ برای مثال چرا گاهی اوقات والدین سفیدپوست، بچه رنگین پوست دارند؟ آنچه مسلم و روشن است در سطح جهانی در همه کشورها، چه در زمینه های آموزشی و چه پژوهشی و بهره وری علمی و اقتصادی، رشته های علوم زیستی مورد توجه کامل است و مسائل بنیادی و پژوهشی رشته های دیگری مانند کشاورزی (زراعت، باغبانی، گیاه پزشکی) و رشته های علوم پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی) و پیراپزشکی نیاز مبرم به اطلاعات و نظریه های علوم زیستی و تحقیقات و پژوهش های این علم دارد. دانش ژنتیک همیشه به طرح سه پرسش کلیدی می پردازد که این سه پرسش عبارتند از: چه چیزی موروثی است؟ (بررسی ماهیت فیزیکی شیمیایی ماده وراثتی) ماده وراثتی چه می کند؟ (بررسی عملکردها و نقش های ماده وراثتی) ماده وراثتی در خلال نسل ها و بخصوص در زمان تکامل زیستی چگونه تغییر پیدا کرده و یا دستخوش جهش می شود؟” دکتر فروغ مند استاد ژنتیک دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در معرفی رشته ژنتیک در سطح کارشناسی می گوید: “دانشجویان رشته ژنتیک علاوه بر دروس ژنتیک ۱ و ۲ که به عنوان دروس پایه می گذرانند، برای آشنایی با دنیای وسیع این علم و دستاوردهای مختلف آن در ۱۷ واحد به طور کلی و اجمالی مباحث مهمی مثل ژنتیک سرطان، روش های تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل و بعد از تولد، شناخت ناقلین بیماری ها، اصول مشاوره ژنتیکی قبل و بعد از تولد، شناخت ناقلین بیماری ها، اصول مشاوره ژنتیکی، نقش ژنتیک در بروز رفتارهای فردی و اجتماعی، شناخت جمعیت های مختلف ژنتیکی و نژادهای انسانی، ژن درمانی، پزشکی قانونی، تکنیک های رایج در ژنتیک، روش های اصلاح نژاد و ژنتیک مولکولی را مطالعه می کنند.” مطالعات و تحقیقات ژنتیک در جانوران و گیاهان بررسی کاریوتیپها و ژنوتیهای گیاهان و جانوران، تشخیص کروموزوم های بیمار، عوامل وراثتی بیماری های ژنتیکی، اصلاح نباتات (در ژنتیک گیاهی) و اصلاح جانوران (دامی) در ژنتیک جانوری، مطالعات و مشاوره های ژنتیکی انسانی در ازدواج ها و خانواده ها از جمله توانایی های فارغ التحصیلان گرایش ژنتیک است. اگر قرار باشد چند بیماری مهلک و یا سخت را نام ببرید، چه بیماری هایی به خاطرتان می آید؟ ایدز؟ سرطان؟ تالاسمی؟ هموفیلی؟ عقب ماندگی ذهنی یا جسمی؟ بله! تمامی این بیماری ها مهلک و یا سخت می باشند. اما آیا می دانید که تمامی این بیماری ها بگونه ای ژنتیکی هستند؟ و همچنین آیا می دانید که به یاری روشها و فنون جدید مهندسی ژنتیک(۱)، بسیاری از بیماری های ژنتیکی در آستانه مهار شدن قرار دارند؟ دکتر نوری دلوئی در این زمینه می گوید: “یکی از قلمروهای ژنتیک، “ژن درمانی” است که در مدتی کوتاه توانسته است، سیمای جهان پزشکی را با دستاوردهای عظیم خود به گونه ای بنیادین دگرگون سازد. چرا که این روش نوین با جانشین ساختن ژن های سالم به جای ژن های معیوب و یا با ترمیم ژن های معیوب به مداوای اساسی بیماری می پردازد.” دکتر نوری دلوئی در ادامه سخنان خویش می گوید: “البته علم ژنتیک کاربردهای گسترده دیگری نیز در علوم پزشکی دارد که از آن جمله می توان به تولید انبوه، ارزان و بدون خطر واکسن های انسانی و حیوانی با استفاده از باکتری ها و قارچ ها، تولید داروهای جدید و پروتئین های گوناگون برای درمان بیماری های مختلف و تشخیص قبل از تولد بیماری های کروموزومی و بیماری های ژنی با روش های پزشکی مولکولی مثل تشخیص بیماری تالاسمی در دوران جنینی اشاره کرد. که بدون شک در تمامی این فعالیت ها و تحقیقات متخصصان ژنتیک حضوری فعال و چشمگیر دارند.”
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10085 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی با آزمون هردو 50
10087 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی با آزمون هردو 20
10114 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی با آزمون هردو 40
10125 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی با آزمون هردو 10
10221 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی با آزمون هردو 56
10225 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی با آزمون هردو 14
10240 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 40
10242 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 20
10277 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10293 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10310 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 45
10314 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10356 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی با آزمون هردو 40
10363 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10450 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی با آزمون هردو 25
10426 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 35
10434 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10476 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 30
10478 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10604 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون زن 45
10605 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون زن 40
10649 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی با آزمون هردو 25
10722 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی با آزمون هردو 50
10820 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی با آزمون هردو 40
17420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17437 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
17459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی با آزمون هردو 60
18502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی با آزمون هردو 40
18510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی با آزمون هردو 40
18636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان زیست شناسی با آزمون هردو 40
18650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی با آزمون هردو 40
18676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زیست شناسی با آزمون هردو 40
18729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زیست شناسی با آزمون هردو 40
18823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی با آزمون هردو 40
19026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر خمیر هرمزگان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی با آزمون هردو 40
18562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی با آزمون هردو 40
18624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی با آزمون هردو 40
18706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 40
18847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زیست شناسی با آزمون هردو 40
19002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی با آزمون هردو 40
19011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زیست شناسی با آزمون هردو 40
19246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40