دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زیست شناسی جانوری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10003 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 60
10007 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
10023 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 60
10039 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 35
10115 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 30
10126 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 20
10169 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10235 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 40
10257 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 30
10263 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10278 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10294 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10419 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 25
10369 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 32
10374 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 3
10395 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 25
10410 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10571 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 25
10589 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10610 روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 115
10641 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 35
10642 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
10651 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10659 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 50
10685 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 45
10690 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10710 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 20
10715 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 20
17421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60