دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زیست شناسی دریا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10251 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10254 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10563 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10567 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10644 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10647 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10652 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10667 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10791 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10796 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12819 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60