دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10040 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10044 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن 30
10170 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10222 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 56
10226 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 14
10236 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10241 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 20
10258 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10264 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10331 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10335 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10357 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10358 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10366 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10420 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 22
10370 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 32
10375 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 3
10396 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 20
10402 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 10
10451 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10427 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 35
10435 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 5
10442 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 50
10572 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10590 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10640 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن 80
10650 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10660 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 45
10711 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10716 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10723 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 50
10740 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10745 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 5
10821 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10873 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
17356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 60 با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17360 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 120
17367 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن 100
17376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 60
17378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 180
17398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
17438 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 60
17448 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 60
17477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140