دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زیست شناسی گیاهی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10004 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 60
10008 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 10
10024 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 60
10041 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 35
10045 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن 45
10078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
10116 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
10127 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 10
10171 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10200 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10211 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10237 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
10245 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10248 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10259 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 30
10265 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10279 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10295 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10421 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 20
10371 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 32
10376 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 3
10397 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 25
10411 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10445 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10477 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 30
10479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 5
10573 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 25
10591 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10645 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10648 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10653 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10661 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 45
10686 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 45
10700 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10712 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 20
10721 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10727 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10758 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
10809 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10814 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12795 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12815 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه یاسوج - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17440 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
18514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
19126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
18599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
18848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
19085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40