دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زیست فناوری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10046 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری با آزمون زن 30
10149 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون هردو 50
10154 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون هردو 30
10172 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری با آزمون هردو 15
10238 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست فناوری با آزمون هردو 30
10367 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری با آزمون هردو 30
10422 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری با آزمون هردو 40
10611 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری با آزمون هردو 18
10613 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری با آزمون هردو 9
10615 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری با آزمون هردو 40
10741 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری با آزمون هردو 40
10746 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری با آزمون هردو 5
10756 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری با آزمون هردو 60
10822 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست فناوری با آزمون هردو 40
17357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زیست فناوری با آزمون هردو 60 با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17361 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست فناوری با آزمون هردو 60
17368 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری با آزمون هردو 60
17474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60