کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی زیست فناوری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی زیست فناوری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10053 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 45
تجربی - با آزمون 10157 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10165 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10182 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10376 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10430 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10617 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 10619 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10622 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10749 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10754 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 10
تجربی - مناطق محروم 13417 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13427 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13429 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13433 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 13527 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13531 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13536 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13547 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13549 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13591 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13610 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13622 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13629 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13642 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13647 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60