دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته شیمی محض

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 70
10002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 20
10005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون هردو 60
10025 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض با آزمون هردو 65
10042 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون هردو 40
10047 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 45
10050 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض با آزمون هردو 30
10056 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض با آزمون هردو 15
10072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض با آزمون هردو 50
10090 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10098 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10108 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض با آزمون هردو 40
10117 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 30
10128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 18
10173 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض با آزمون هردو 25
10201 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10212 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10223 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 48
10227 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 12
10229 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی محض با آزمون هردو 60
10239 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض با آزمون هردو 35
10246 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
10249 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10260 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون هردو 40
10266 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون هردو 20
10280 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10296 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10311 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض با آزمون هردو 45
10315 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض با آزمون هردو 5
10360 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10364 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10423 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض با آزمون هردو 30
10398 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض با آزمون هردو 30
10412 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10452 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون هردو 40
10428 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون هردو 35
10436 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون هردو 5
10443 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 50
10466 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون هردو 30
10490 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض با آزمون هردو 60
10498 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10502 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض با آزمون هردو 25
10574 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 25
10592 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 10
10612 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون هردو 22
10614 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون هردو 10
10616 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی محض با آزمون هردو 45
10662 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون هردو 45
10687 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 45
10691 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 15
10713 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون هردو 25
10717 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون هردو 25
10742 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 40
10747 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 5
10787 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون هردو 30
10788 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون هردو 10
10805 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض با آزمون هردو 75
10807 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض با آزمون هردو 15
10823 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض با آزمون هردو 40
10834 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10839 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10874 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض با آزمون هردو 40
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12820 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13653 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد
13654 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد
13657 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت : مناطق چهارگانه کرج
13658 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت : مناطق چهارگانه کرج
13661 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد
13662 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد
13697 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
13698 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
13702 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت: شهریار
13703 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت: شهریار
13827 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: کهک
13828 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت : جعفرآباد
13829 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: خلجستان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17429 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 40
18515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون هردو 40
18638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض با آزمون هردو 40
18678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی محض با آزمون هردو 40
18720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی محض با آزمون هردو 40
19053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض با آزمون هردو 40
18563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون هردو 40
18843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض با آزمون هردو 40
19033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان شیمی محض با آزمون هردو 40
19248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40