دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کتابداری و اطّلاع رسانی كشور ايران با جمعيت حدود 70 ميليون كه 48 ميليون نفر از آنها باسواد هستند، كمتر از 1500 كتابخانه عمومي دارد كه تعداد كتاب بهترين و بزرگ ترين آن ها به زحمت به 500 هزار جلد مي رسد. اين در حالي است كه كشور همسايه ی ما، آذربايجان، با جمعيت حدود 60 درصد جمعيت ايران 000/10 كتابخانه دارد و در كشورهاي پيشرفته يك كتابخانه براي شروع كار بايد 600 تا 700 هزار جلد كتاب داشته باشد. البته در كشور ما جمعيت استفاده كننده از همين حداقل امكانات نيز بسيار اندك است و كتابخانه ها در ايران فعاليت چشمگيري ندارند. در واقع كشور ما با اين كه زماني مهدتمدن و دانش بوده و بزرگ ترين كتابخانه هاي عالم و نفيس ترين كتب را داشته است اكنون در زمينه كتاب و كتابخواني دچار فقر فرهنگي است و كتابخانه ها، مراكزي ساكن و ساكت هستند كه فقط در دوران امتحانات دانش آموزان يا دانشجويان، قرائت خانه آنها شلوغ مي شود. بدون شك يكي از علل اصلي اين مشكل، نبود كتابداران متخصص و علاقمند در كتابخانه هاي كشور است. كارشناساني آگاه، باتجربه و تحصيل كرده كه توانايي ارزيابي نيازهاي كتابخانه واحد مطبوع خود را داشته باشند و در جريان انتشار كتابهاي جديد و خريد كتاب هاي مناسب قرار گيرند. اين افراد بايد قادر به سازماندهي منابع بوده، با فهرست نويسي مناسب امكان دست يابي مراجعه كننده به كتابهاي مورد نظر را فراهم آورند و افراد خاص مانند معلولان، نابينايان و سالمندان نيز بتوانند از امكانات موجود در كتابخانه بخوبي استفاده كنند و در نهايت بايد وضعيتي فراهم آيد كه احساس نياز براي مراجعه افراد به كتابخانه ايجاد شود. هدف رشته كتابداري و اطلاع رساني كه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ما ارائه مي شود، تربيت همين دسته از متخصصان است. كتابخانه به منزله نهادي اجتماعي در نظر گرفته مي شود كه از پنج قسمت تشكيل شده است. اين پنج بخش عبارتند از : 1- بخش انتخاب و تهيه منابع كه بايد با نياز مراجعه كننده و امكانات منطقه اي هماهنگ باشد 2- بخش فهرست نويسي براي استفاده بهينه مراجعه كننده از منابع موجود در كتابخانه 3- بخش امانت 4- بخش مرجع 5- بخش حفظ و نگهداري منابع. در اين ميان، كتابداري مجموعه فعاليت هايي است كه فردي به عنوان كتابدار و شبكه اي به عنوان كتابداري انجام مي دهد تا فرآورده هايش يعني كتاب، نشريه، مجله فيلم، صفحه موسيقي و ديسك هاي كامپيوتري به دست مراجعه كننده برسد. به عبارتي كتابداري حلقه واسط بين بازار مصرف اطلاعات و توليد اطلاعات است. كتاب داراي دو معني است: يكي معناي محدود و دامنه اي بسته كه همان اوراق مكتوب به هم پيوسته و جلد شده است و اصطلاحاً به آن «صورت گوتنبرگي » مي گويند، و ديگري معناي گسترده آن است، كه به هر اثري كه به گونه اي ثبت و ضبط شده باشد گفته مي شود. از اين ديدگاه، نوار صفحه، لوح فشرده و حتي آنچه در اينترنت قابل دسترسي است "كتاب" تلقي مي شود. پسوند "داري" در كتابداري نيز به معناي اداره كردن و مديريت كردن كتاب در همان معناي گسترده آن است. بنابراين كتابداري به سامان دادن كتاب مي پردازد. اما اين سامان دادن كتاب به چه معنا است؟ بايد گفت كه هيچ اثري با اين هدف تهيه و تدوين نمي شود كه به همان صورت منفعل و ايستا باقي بماند. بلكه هدف آن است كه دانش و اطلاعي را به ديگران انتقال دهد. در اين ميان، سامان دادن كتاب به معناي آماده كردن آن براي دستيابي آسان و سريع مي باشد. كتابداري داراي دو عنصر اساسي "كتاب" (با همان معناي وسيع) و ديگري "انسان" (به عنوان موجودي خواننده يا داننده كار) است و رشته كتابداري هموار كردن مسير ارتباط ميان دو عنصر كتاب و استفاده كننده از كتاب مي باشد. براي آن كه بتوانيم اين ارتباط را امكان پذير كنيم، بايد چگونگي پيوند ميان آن دو را نيز بياموزيم. تمام دروس پايه و اختصاصي در رشته كتابداري (خصوصاً دوره كارشناسي) بر اساس همين سه وظيفه تدوين شده است. يعني دانشجوي اين رشته منابع و متون را مي شناسد، از ويژگي انواع مواد انتشار يافته آگاه مي گردد، محتواي آنها و چگونگي تبديل انديشه هاي موجود در ذهن نويسنده به پديده اي عيني و قابل شناسايي را درك مي كند و قابليت ها و توانايي هاي رسانه هاي گوناگون از قبيل كتاب (به معناي محدود)، مجله، روزنامه، نوار، لوح فشرده، اينترنت و مانند آنها را درمي يابد. از سوي ديگر دروسي نيز در برنامه اين رشته هست كه براي شناخت انسان، چگونگي شكل گيري دانش و معرفت افراد در ذهن آنان، تاثير محيط، فرهنگ و جامعه، برداشته ها و باورهاي آنان قابل استفاده باشد بايد مراجعان را به درستي بشناسيم، با محيط فرهنگي آنها آشنا باشيم و نيازهاي اطلاعاتي آنها را تشخيص دهيم. البته دانستن ويژگي هاي كتاب و خواننده به تنهايي براي انجام وظيفه كتابدار كفايت نمي كند. براي اين كار لازم است با فرآيند ارتباط آگاه باشيم و بدانيم در چه شرايطي ارتباط آسان مي شود و تحت چه شرايطي دچار اختلال مي گردد. پس لازم است كه با حوزه ارتباطات نيز كم و بيش آشنا باشيم. به همين دليل سه ضلع مثلث، كتاب، خواننده و ارتباط طي ساليان موضوع مطالعه پژوهش علاقمندان بوده، آثاري كه از اين مطالعات برجاي مانده، دستمايه مناسبي براي برنامه هاي درسي رشته كتابداري است. به جرات مي توان گفت كه از جمله عوامل پيشرفت مسلمانان در سده هاي اوليه در زمينه هاي علمي و فرهنگي، به توجه آنان به كتاب و كتابخانه ارتباط داشته است. چرا كه همواره جمع آوري كتب سودمند و مفيد و به عبارت ديگر كتابخانه هاي عظيم، نشانه ترقي و پيشرفت يك ملت و جلوه واقعي توجه آنها به علم و دانش است. اما امروزه با وجود آن كه ما در عصر ارتباطات و خانواده جهاني به سر مي بريم، توجه لازم به كتابخانه ها كه مركز اصلي اطلاع رساني هستند، نمي شود و نقش مهم و با ارزش كتابخانه را در حد مخزن كتاب، و كتابدار را در حد امانت دهنده كتاب پايين آورده ايم. هدف رشته كتابداري اين است كه كتابخانه ها جايگاه واقعي خود را به دست آورده، باعث رشد فرهنگي جامعه شوند. گفتني است كه رشته كتابداري در مقطع كارشناسي داراي دو گرايش "علوم انساني" و "علوم پايه" است كه دانشجويان گرايش علوم انساني دروسي در زمينه مباني علم حقوق، جغرافياي شهري، اقتصاد، تاريخ اديان و مديريت مطالعه مي كنند و دانشجويان گرايش علوم پايه در زمينه رياضيات، فيزيك، شيمي، آمار، زمين شناسي و فيزيولوژي اطلاعات پايه را به دست مي آورند. توانمندي ها و ويژگي هاي لازم شغل كتابداري در كشور ما به عنوان يك شغل كم زحمت و بي دردسر شناخته مي شود. زيرا در ذهن بسياري از افراد، تصور يك كتابدار مساوي است با فردي كه بيشتر ساعت كار خود را به استراحت يا گفتگو با دوستان و همكاران مي گذارند و گاه نيز كتابي را به مراجعه كنندگان امانت مي دهد و نام آن را در دفتري ثبت مي كند. اما حقيقت امر اين است كه يك كتابدار متخصص و علاقمند در ساعات كار، فردي فعال و پويا است و تمامي وقت او صرف مطالعه، تحقيق و برقراري ارتباطي سازنده با مراجعه كنندگان مي شود. به همين دليل دانشجوي اين رشته بايد خود را براي كاري پر از فعاليت و تحقيق جهت كسب دانش بيشتر آماده سازد. رشته كتابداري با دانش اندوزي سر و كار دارد. بنابراين هر فردي كه دامنه مطالعات او گسترده تر باشد، قابليت پيشرفت بيشتري در اين رشته دارد، فردي كه از همه كس و همه چيز بياموزد و آموخته ها را در كار خود به كار برد. زيرا قناعت به دانسته هاي موجود و خود را بي نياز از ارتقاء و بهبود دانش و معرفت دانستن، آفتي خطرزا براي رشته كتابداري است. فراگيري آهسته و پيوسته و شكيبايي و بردباري در برخورد با اطرافيان و پرسش كنندگان نيز دو ويژگي عمده است كه دانشجويان اين رشته بايد در خود بپرورانند و بايد بتوانند با مردم ارتباط برقرار كنند. همچنين اصرار بر تحميل نظرات خود به ديگران و خودداري از شنيدن و تحليل كردن آراء آنان، كتابدار را به تدريج در چارچوب بسته بدون روزنه اي محبوس مي كند و سبب مي شود كه نه ديگران تاب تحمل او را داشته باشند و نه او بتواند ديگران را تحمل كند. پس سعه صدر، بردباري، عطش دانستن و فهميدن، تلاش براي ارتباط سازنده با ديگران از جمله ويژگي هاي كسي است كه مايل است به عرصه كتابداري راه يابد و در مسئوليت هاي شغلي خود نيز كامياب باشد. اين رشته از بين داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد. آينده شغلي و بازار كار با توجه به پيشرفت سريع جوامع انساني و افزايش ميزان انتشارات در زمينه هاي مختلف دانش بشري، ايجاد و گسترش كتابخانه ها امري الزامي است. از اين رو كتابداري يكي از رشته هايي است كه چشم انداز فرصت هاي شغلي آن بسيار روشن است. كتابخانه هاي عمومي در سراسر كشور و كتابخانه هاي مدارس مقاطع مختلف هنوز چشم به راه كتابداراني است كه دوره هاي دانشگاهي را طي كرده باشند. بخش اعظم فرصت هاي شغلي كتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي و مراكز اطلاع رساني نيز هنوز آماده پذيرش فارغ التحصيلان اين رشته است. در نبود فارغ التحصيلان اين رشته، كارشناسان رشته هاي ديگر مسووليت ها و پست ها را برعهده گرفته اند. علاوه بر آن، كتابخانه ها هر چه وسيع تر شوند و مجموعه هاي آنها هر چه گسترده تر و پيچيده تر گردد، تعداد كتابداران شاغل در آنها نيز افزايش مي يابد و اين همه سبب مي شود كه فارغ التحصيلان اين رشته كمتر دغدغه يافتن شغل داشته باشند. برنامه هاي درسي اين رشته نيز به گونه اي است كه قابليت دانشجويان را براي قبول مسؤوليت در كتابخانه هاي مختلف و مراكز اطلاع رساني گوناگون فراهم مي آورد. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مراكز و كتابخانه هايي كه در صدد استخدام فارغ التحصيلان هستند، افراد شايسته تر را ترجيح مي دهند و اين بر دانشجويان است كه از آغاز ورود به رشته، به خودسازي و گسترش دانش و عمق بخشيدن به مهارت هاي خود بپردازند و از اين طريق چشم انداز شغلي خود را پيشاپيش ترسيم نمايند.     درس هاي پايه روانشناسي اجتماعي روانشناسي عمومي تاريخ تمدن مباني جامعه شناسي تاريخ ادبيات ايران تاريخ ادبيات جهان تاريخ عمومي فلسفه متون اختصاصي انگليسي 1 و 2   درس هاي اصلي كتابخانه و كتابداري مجموعه سازي 1 و 2 سازماندهي مواد 1 و 2 و 3 و 4 مرجع شناسي عمومي (فارسي و عربي) ساختمان و تجهيزات كتابخانه مواد سمعي و بصري مواد خدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد مواد خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان ماشين نويسي فارسي ماشين نويسي لاتين اداره كتابخانه مرجع شناسي عمومي (لاتين) اصول كار مرجع گزارش نويسي كارآموزي 1 و 2 و 3 و 4   دروس تخصصي گرايش علوم انساني و اجتماعي آمار و احتمالات مقدماتي مباني كامپيوتر و برنامه نويسي مباني سازمان و مديريت مباني علم حقوق مباني تاريخ اجتماعي ايران جغرافياي شهري و روستاشناسي كليات علم اقتصاد روانشناسي كودك و نوجوان تاريخ اديان آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي   دروس تخصصي گرايش علوم پايه تاريخ علوم زمين شناسي رياضيات عمومي فيزيك عمومي شيمي عمومي آمار و احتمالات فيزيولوژي عمومي آشنايي با بانك هاي اطلاعات علوم پايه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي برنامه نويسي كاربردي    نوع گرايش رشته كتابداري در مقطع كارشناسي در برخي از دانشگاه ها مشخص نشده است، از اين رو نوع گرايش را در اين دانشگاه ها آزاد اعلام می شود.   .
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22582 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22595 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 8
22625 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 24
22628 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 6
22638 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 11
22644 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 7
22652 روزانه دانشگاه تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22673 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 21
22678 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22695 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
22705 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 11
22706 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 5
22735 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
22737 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 6
22757 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 14
22767 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 8
22772 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 5
22814 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 10
22794 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
22799 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
22804 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 14
22837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22847 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 8
22905 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 11
22914 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22921 روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 30
23062 روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
26408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
23123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15